GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001081996 SERACILIK UYG-I Ders 1 1 3,00

Önlisans


Türkçe


Mesleki konularda uygulama becerilerinini arttırılması, mesleki oryantasyonun sağlanması, bazı teorik derslerin uygulamalarının yürütülmesi.


Assist. Prof. Dr. M. Kamil MERİÇ


1 Uygulama alanı ve uygulama seralarını tanıyabilme
2 Bitkisel üretim ile ilgili uygulamaları kavrayabilme
3 Bazı alet ve ekipmanları kullanma becerisini kazanabilme
4 Grup çalışmalarına adapte olabilme


Yok


Yok


Serada bitki yetiştiriciliği ile ilgili uygulamalar ile seraların bakım işleri düzenli olarak yapılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Seraların ve uygulama alanının tanıtılması Uygulama
2 Seraların ve uygulama alanının tanıtılması Uygulama
3 Kullanılan alet ve ekipmanların tanıtılması Uygulama
4 Uygulama seralarındaki yetiştiricilik sistemleri ile ilgili bilgi verilmesi Uygulama
5 Uygulama seralarındaki yetiştiricilik sistemleri ile ilgili bilgi verilmesi Uygulama
6 Uygulama serlarında kullanılan sulama sistemlerinin tanıtılması Uygulama
7 Uygulama seralarında kullanılan sulama sistemlerinin tanıtılması Uygulama
8 ARASINAV
9 Uygulama seralarında ve alanlarında bitki bakım işlemlerinin ve yabancı ot temizliğinin yürütülmesi Uygulama
10 Uygulama seralarında ve alanlarında bitki bakım işlemlerinin ve yabancı ot temizliğinin yürütülmesi Uygulama
11 Uygulama seralarında ve alanlarında bitki bakım işlemlerinin ve yabancı ot temizliğinin yürütülmesi Uygulama
12 Uygulama seralarında ve alanlarında bitki bakım işlemlerinin ve yabancı ot temizliğinin yürütülmesi Uygulama
13 Uygulama seralarında ve alanlarında bitki bakım işlemlerinin ve yabancı ot temizliğinin yürütülmesi Uygulama
14 Uygulama seralarında ve alanlarında bitki bakım işlemlerinin ve yabancı ot temizliğinin yürütülmesi Uygulama
15 Uygulama seralarında ve alanlarında bitki bakım işlemlerinin ve yabancı ot temizliğinin yürütülmesi Uygulama
16 FİNAL SINAVI

Bahçe makası, iş elbisesi, eldiven.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek