GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001192008 BİLGİSAYAR-I Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bilgisayar ile ilgili temel kavramların anlaşılmasını sağlamak, windows işletim sisteminin ve MS Office programlarından Word ve Power Point'in temel seviyede kullanım becerisini kazandırmaktır.


Öğr. Gör.Burcu BİNGÖL


1 Bilgisayarla ilgili temel tanımları kavrayabilme
2 Temel donanım parçalarını tanıyabilme
3 İşletim sistemini kullanabilme
4 MS Word kelime işlem progamında belge oluşturabilme, belgeyi biçimlendirebilme, belge üzerinde çalışabilme
5 MS Power Point sunu hazırlama programında sunu oluşturabilme, sunuyu biçimlendirebilme, sunu üzerinde çalışabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Windows işletim sistemi, Microsoft Office uygulamaları hakkında genel bilgiler, Word ve Power Point programlarının uygulamalı eğitimi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Bilgisayarın tanımı, donanım ve yazılım kavramları Uygulama
1 Windows XP’ye giriş, dosya dizin kavramı, pencere özellikleri, yeni klasör oluşturmak, dosya sıralama, kes - kopyala - yapıştır. Uygulama
2 Windows XP - bilgisayarım, geri dönüşüm kutusu, kısayol oluşturma, masaüstü özellikleri, görev çubuğu, iletişim kutuları, form elemanları, başlat menüsü, donatılar Uygulama
3 MS Office programlarının genel yapısı ve ortak özellikleri Uygulama
4 MS Word ekranı, araç çubukları ve özellikleri, kaydet, aç, yeni belge, güvenlik seçenekleri, sayfa yapısı, yazı yazma, yazı tipi özellikleri, biçim boyacısı Uygulama
5 MS Word - Paragraf özellikleri, sekmeler, kenarlık ve gölgelendirme, sütunlar, madde işaretleri ve numaralandırma Uygulama
6 MS Word - Tablo eklemek ve tablo araç çubuğu, çizim nesnesi eklemek, şablonlar Uygulama
7 ARASINAV
8 MS Word - Otomatik düzeltme seçenekleri, özel yapıştır, bul - değiştir - git, küçük resim ve resim eklemek, resim araç çubuğunun kullanılması Uygulama
9 MS Word - çizim araçlarının tanıtılması Uygulama
10 MS Word programında uygulamada sık karşılaşılan problemler ve çözümleri Uygulama
11 MS Power Point - Slayt oluşturma, slay ekleme, slayt silme, slayt biçimlendirme Uygulama
12 MS Power Point - Slayt düzeni, Slayt Tasarımı, Özel animasyon Uygulama
13 MS Power Point - Slayt içeriğini oluşturulması, nesne eklenmesi Uygulama
14 MS Power Point yardımıyla iyi bir sunum nasıl hazırlanır? Uygulama
15 FİNAL SINAVI

Windows işletim sistemi ve MS Office ile ilgili tüm kaynaklar.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek