GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002021994 SERADA SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME-I Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Süs Bitkilerinin yetiştirilmesiyle ilgili temel bilgileri öğrenerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilmek ve ülkemizde yaygın olarak üretilen, karanfil, gerbera ve krizantem yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi olmaktır.


Assist.Prof..Dr. Raşit Zeki ELTEZ


1 Süs Bitkilerinin Yetiştirilmesiyle ilgili gereksinim duyulan yetiştirme koşullarını (iç ve dış çevre koşullarını, çoğaltma ve yetiştirme ortamlarını, vb) öğrenir ve uygular.
2 Süs Bitkilerinin dünya ve ülke ekonomisindeki yerini öğrenir.
3 Karanfil, Gerbera ve Krizantem kesme çiçeklerinin yetiştirilmesini ve ekonomik önemini öğrenir ve uygular.


Yok


Yok


Süs Bitkileri üretiminin ekolojik koşulları ve tarihi gelişimi; Karanfil yetiştiriciliği ve ekonomik önemi; Gerbera yetiştiriciliği ve ekonomik önemi; Krizantem (Kasımpatı) yetiştiriciliği ve ekonomik önemi hakkında bilgiler verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kesme çiçek üretiminde faydalı olabilecek fotoperiyot, enlem-boylam kavramlarının açıklanması, Dünya ve Türkiye’de süs bitkileri üretiminin tarihçesi.
2 Serada karanfil yetiştiriciliğine giriş. Karanfil’in ekonomik önemi, Türkiye kesme çiçek sektöründe lider sebze olması hakkında bilgiler
3 Karanfil yetiştiriciliğinde anaç bitkinin önemi, virüsten ari fide yetiştirme teknikleri hakkında bilgiler. Karanfil anaçlık tesisi.
4 Karanfil fidesi için çelik alma teknikleri ve karanfil fidesi üretimi.
5 Karanfil fidelerinin dikimi, yetiştirme teknikleri. Kültürel işlemler ve budama teknikleri.
6 Karanfil üretiminde üretim planlamasının yapılması ve ekonomik analizleri.
7 Ara sınav.
8 Gerbera kesme çiçek yetiştiriciliğine giriş. Önemi ve tarihçesi. Bitki yapısı, ekolojik istekleri.
9 Gerbera fidesi üretme yöntemleri, seranın dikime hazırlanması, ve fidelerin dikimi.
10 Gerbera yetiştiriciliğinde uygulanan teknik ve kültürel işlemler. Hasadı ve depolanması.
11 Krizantem (Kasımpatı) yetiştiriciliğine giriş. Önemi ve tarihçesi. Bitki yapısı, ekolojik istekleri.
12 Krizantem yetiştiriciliğinde kontrollü üretim nedir, fide yetiştirme yöntemleri.
13 Kontrollü krizantem yetiştiriciliği için fotoperiyot uygulamaları nasıl yapılır. Karatma ve aydınlatma.
14 Krizantem fidelerinin seraya dikimi için toprak hazırlığı, dikim ve yetiştirmede uygulanan budama ve diğer kültürel işlemler, hasadı ve depolanması.
15 Hollanda'daki seralarda üretilen karanfil, gerbera ve krizantem ile ilgili film gösterimi.
16 Final sınavı.

YARDIMCI KİTAPLAR: • Anonymous, 1982., Önemli Kesme Çiçeklerin Yetiştiriciliği. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Ens. Yayınları. Yalova. • Anonymous, 1990. Protected cultivation in the Mediterranean climate. FAO Plant Production and Protection Paper 90. ISBN 92-5-102719-X. Roma, Italy. • Le Tissier, E.G., 1983. Seralarda Kesme Çiçek Yetiştiriciliği. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayınları. No:169. Adana. DERS ARAÇLARI: o Projeksiyon cihazı, bilgisayar o Çeşitli bahçe aletleri (budama makası, kürek, aşı bıçağı vb).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4 4 5 5 5 4 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek