GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002181996 SÜS BİTKİLERİ HAST. VE MÜCADELESİ Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Süs bitkilerinde sorun olan önemli hastalık etmeni organizmaları tanımak, hayat döngülerini ve hastalık belirtilerini gözlemlemek, bu hastalık etmenleri ile mücadele tekniklerini öğrenmektir.


Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ


1 Süs bitkisi kavramı ve önemli iç ve dış mekan süs bitkilerindeki hastalıkları öğrenir
2 Süs bitkisi hastalık etmenlerine ait hayat döngüleri ve simptomatolojiyi öğrenir
3 Süs bitkilerindeki hastalıkların mücadelesinde kullanılan kültürel, kimyasal ve biyolojik yöntemleri öğrenirYok


Tek ve çok yıllık süs bitkilerinde görülen abiotik ve biotik hastalık etmenlerinin (fungus, bakteri, virüs, phytoplasma vs) oluşturdukları belirtiler, biyolojileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Tek Yıllık Bitkilerde Görülen Fizyolojik Hastalıklar
1 Çökerten Hastalıkları ve Botrytis Yanıklığının Belirti, Biyoloji Ve Mücadeleleri
2 Alternaria Yaprak Lekesi ve Diğer Yaprak Leke Hastalıklarının Belirti, Biyoloji Ve Mücadeleleri
3 Pas ve Külleme Hastalıkları Belirti, Biyoloji ve Mücadeleleri
4 Tek Yıllık Bitkilerdeki Bakteriyel ve Viral Hastalıkların Belirti, Biyoloji ve Mücadeleleri
5 Güllerde Görülen Virüs ve Bakteri Hastalıklarının Belirti, Biyoloji ve Mücadeleleri
6 Güllerde Görülen Fungal Hastalık Etmenlerinin Neden Olduğu Belirtiler, Biyolojileri ve Mücadeleleri
7 Çiçekli Saksı Bitkilerinde Görülen Kök Çürüklüğü Hastalıkları
8 Ara sınav
9 Çiçekli Saksı Bitkilerinde Görülen Diğer Fungal Bakteriyel ve Viral Hastalıklar
10 İç Mekan Bitkilerinde Görülen Hastalıklar
11 Çalımsı Süs Bitkilerinde Görülen Hastalıklar
12 İbreli Ağaçlarda Görülen Fungal, Bakteriyel ve Viral Hastalık Etmenlerinin Neden Oldukları Belirtiler, Biyolojileri ve Mücadeleleri
13 Akçaağaç, Karaağaç, Söğüt Hastalıkları
14

-Anonymous, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Cilt-2. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. -Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. Fith Edition, Academic Press, Inc. p952.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 55

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 0 2 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek