GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001232020 SULAMA SUYU KALİTESİ Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Su kalitesinin seradaki bitkisel üretim açısından önemini ve birkisel üretim üzerindeki etkilerini kavramak


Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil MERİÇ


1 Suyun genel fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve sulama suyu kalitesine etki eden etmenleri kavrar
2 Sulama suyu kalitesi analiz raporlarını yorumlayabilir, doğruluğunu kontrol edebilir
3 Bitkisel üretimde su kalitesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunları değerlendirebilir

Birinci Öğretim[Yok]


Sulamada su kalitesi ve önemi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Suyun önemi, sulama suyu kalitesi ve tuzluluk ile ilgili tanımlar Sözlü anlatım Ön okuma
2 Suyun önemi, sulama suyu kalitesi ve tuzluluk ile ilgili tanımlar. Toprakta tuz birikimi ile ilgili örnek problem çözümü Sözlü anlatım Ön okuma
3 Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri Sözlü anlatım Ön okuma
4 Sulama suyu analiz sonuçlarının ifade şekilleri, genel birimler, çevirme ve faktörleri Sözlü anlatım Ön okuma
5 Tuzluluğa neden olan faktörler ve tuzluluk etmenleri Sözlü anlatım Ön okuma
6 Tuzluluğun bitkiye etkisi Sözlü anlatım Ön okuma
7 Sulama suyu kalitesinin değerlendirilmesi Sözlü anlatım Ön okuma
8 Arasınav
9 Özel koşullarda sulama suyu kalitesinin değerlendirilmesi - Damla sulama sistemi Sözlü anlatım Ön okuma
10 Sulama suyu kalite kriterleri Sözlü anlatım Ön okuma
11 Sulama suyu kalite kriterleri Sözlü anlatım Ön okuma
12 Sulama suyu analiz raporunun yorumlanması ve kontrolü Sözllü anlatım Ön okuma
13 Sulama Suyu Sınıflandırma Sistemleri Sözlü anlatım Ön okuma
14 Sulama Suyu Sınıflandırma Sistemleri Sözlü anlatım Ön okuma

Ayyıldız, M., 1990. Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Problemleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1196, Ankara Tuncay, H., 1994 Su Kalitesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınlar: 512, Bornova-İzmir


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek