GERİ DÖN

Önlisans Programları


Bergama Meslek Yüksekokulu - Mantarcılık - - Önlisans


Program Tanıtımı

1998 yılında Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitime başlamıştır

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Mantar Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-5

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve eski adı ÖSS olan sınavı kazanmış olması ya da yeni hali ile YGS sınavından 180 barajını aşmış olması veya LYS sınavını kazanmış olması gerekir. Meslek Liselerinden sınavsız geçiş yolu ile gelecek adayların da YGS sınavında 180 barajı geçmiş olması gerekir.

Öğrencilerimiz birinci sınıfta okutulan Bilgisayar I ve Bilgisayar II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden güz dönemi başında yapılan muafiyet sınavlarında 70 ve daha üzeri puan aldıklarında bu derslerden muaf sayılmaktadırlar.

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Ayrıca 1. ve 2. sınıf sonunda 30 iş günü olan 2 stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Mantarcılık Programının amacı, Kültür mantarı yetiştiriciliği yapan kamu ve özel sektör için nitelikli eleman yetiştirmektir. Bu bağlamda öğrencilere modern bir mantar işletmesinin kuruluşu, bu üretim tesislerinde kültür mantarının istemiş olduğu iklimsel koşulların sağlanması, aynı şekilde bu üretim tesislerinde kültür mantarının yetiştiriciliği, yetiştiricilikte karşılaşılan problemlerin tespiti ve çözüm yolları, karşılaşılan hastalık ve zararlıların tanınması, hastalık ve zararlılara karşı kültürel önlemlerin alınması, hasat edilen mantarların muhafazası ve pazarlanması gibi konuların yanında mantarların biyolojisi, fizyolojisi ve mikolojik özellikleri de teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Programda seçmeli ders bulunmamakta olup, tüm dersler zorunlu ders kapsamındadır.

- Mantarcılık ülkemizde çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Ama henüz istenilen boyutlara ulaşılamamıştır. Bunda ana neden mantar tüketiminin ülkemizde yeterli miktarda yapılmaması ve mantar hakkında halkımızın yeterli bilgiye sahip olmaması yatmaktadır. Şu anda iş bulma olanakları ağırlıklı olarak özel sektörde olmasının yanında tekniker ünvanı almış olan arkadaşların imkanları dahilinde kendileri de bu yetiştiriciliği yaparak iş imkanı sağlayabilirler. Ancak mantarcılığın ülkemizde hızlı gelişimi dikkate alırsak yakın gelecekte büyük bir sektör olarak iş bulma olanağı sağlayacak kanaatindeyiz. ‘ Mantar Teknikeri ‘ ünvanı ile çalışabilir

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Ziraat Fakültelerinde, Gıda mühendisliklerinde, Beslenme ve Diyet uzmanlığı alanında eğitim ve öğretimlerini sürdürebilirler.

Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ders Öğretim Planında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.

• Mantarcılık Programında eğitim ve öğretim görmek isteyen öğrencilerin, • Bedence sağlam ve dayanıklı, • Araştırmacı, • Dikkatli ve sabırlı, • Uygulamalı üretim ve laboratuar ortamında çalışırken, dikkatli, düzenli ve sabırlı • Çevre bilincine sahip, • Başkaları ile iyi iletişim kurabilen ve paylaşabilen • Güncel olayları iyi takip edebilen • 2 yıl süresince almış olduğu teorik ve uygulamaları derslerle birlikte 1. ve 2. sınıf sonunda 30 işgünü olan stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler Mantar Teknikeri olarak mezun olabilmektedirler.

Tam Zamanlı

Dr. Erkan EREN Dr. Mehmet ÇETİN Ege Üniversitesi Bergama M.Y.O. – Yusuf Perin Yerleşkesi Mantarcılık Programı Bergama-İZMİR Tel: 0-232-6312599 Fax:0-232-6311174 e-mail:erkan.eren@ege.edu.tr e-mail: mehmet.cetin@ege.edu.tr

Programımızda , - İki Dr. Öğretim Görevlisi kadrolu olarak çalışmaktadır. Bergama’da Yusuf Perin Yerleşkesinde bulunan bilgisayar kontrollü iklimlendirmeye sahip 35 m2’lik 2 adet üretim odası, 120 m2 alana sahip kompost hazırlama platformu, 20 m2’lik 1 adet kompost pastörizasyon odası, 20 m2’lik misel aşılama odası, 16 m2 alana sahip 1 adet malzeme deposu ve ortalama 25 m2 alana sahip öğrenci uygulama ve dinlenme odası bulunmaktadır. Uygulamalı eğitim dışında 1 adet mantar laboratuarı mevcuttur.


Program Çıktıları

1 Sektöründe ve diğer tarımsal kesimlerle sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yeteneğine sahip olma,
2 Kültüre alınıp yetiştiriciliği yapılabilen mantarların biyolojik ve morfolojik özellikleriyle birlikte tanıma ve kavrayabilme
3 Kalite yönetim sistemleri çerçevesinde sektörel gelişimde dikkate alarak üretim ve hizmet çalışmalarını yürütebilme
4 Mesleki matematiksel işlemleri çözebilme
5 Bir mantar işletmesinin ekonomik analizlerinin yapılarak projelendirilmesi, iklimlendirme ve otomasyonu, üretim, hasat, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, değerlendirme ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili uygulama ve kontrolleri yapabilme,
6 Mantar yetiştiriciliğinde karşılaşılabilecek olan aksaklıkları tespit edip çözüm önerisi sunabilme
7 Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, bireysel ve grup çalışmasına sahip, fikirlerini sözlü, yazılı açık ve öz bir şekilde ifade edebilme
8 Mantar hastalık ve zararlılarını tanıma, tespit etme, hijyenik önlemleri alarak mücadele yöntemlerini uygulayabilme
9 Yetiştiriciliği yapılan mantarların yetiştirme ortamlarını belirli prosesler dahilinde hazırlayabilme,
10 Tarımsal üretimi yaparken ekoloji konusunda bilgisini dikkate alarak çevre sorunlarını göz önünde bulunduran, üretim sonrasındaki kullanılmış yetiştirme materyalini geri dönüşümünü sağlayarak doğal ve kültürel kaynakları korumaya yönelik yetiştiricilik yapabilme,
11 Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik konuları takip ederek kendini geliştirebilme
12 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
9005001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
9005001022006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
9005001032018 İngilizce YABANCI DİL-I Zorunlu 2 - - 2
9005001042020 Türkçe MİKOLOJİ-I Zorunlu 3 - - 2
9005001051998 Türkçe GENEL MANTARCILIK Zorunlu 2 - - 2
9005001082020 Türkçe MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ-I Zorunlu 2 6 - 5
9005001152020 Türkçe GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 3 - - 2
9005001172002 Türkçe MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 - - 2
9005001232020 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9005001252008 Türkçe BİLGİSAYAR-I Zorunlu 1 1 - 2
9005001262011 Türkçe ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 - - 1
9005001272020 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
9005002062020 Türkçe EKOLOJİ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 23 7 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
9005000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
9005000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
9005000962018 İngilizce YABANCI DİL-II Zorunlu 2 - - 2
9005001101998 Türkçe MİKOLOJI-II Zorunlu 3 - - 3
9005001121998 Türkçe AGARİCUS BİSPORUS YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 - 3
9005001182002 Türkçe GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 - - 2
9005001222002 Türkçe MİSEL ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 - 3
9005001232020 Türkçe STAJ Zorunlu - - - 4
9005001242008 Türkçe BİLGİSAYAR-II Zorunlu 1 1 - 2
9005001282020 Türkçe MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ-II Zorunlu 2 6 - 5
9005002342020 Türkçe MANTAR İŞLETMELERİNDE HİJYEN Zorunlu 2 - - 2
Toplam 20 11 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
19010501T11215 Türkçe TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 - - 1
9005002011998 Türkçe MANTAR ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PAZARA HAZIRLANMASI Zorunlu 2 2 - 3
9005002022020 Türkçe PLEUROTUS YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 3 2 - 5
9005002031998 Türkçe MANTAR HASTALIKLARI Zorunlu 3 - - 3
9005002042012 Türkçe MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ-III Zorunlu 2 6 - 5
9005002052020 Türkçe MANTAR İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 2 2 - 4
9005002092020 Türkçe MANTAR TESİSLERİNDE İKLİMLENDİRME VE OTOMASYON Zorunlu 2 2 - 4
9005002172020 Türkçe MANTAR TESİSLERİNİN PRENSİPLERİ VE İNŞAASI Zorunlu 3 2 - 5
Toplam 18 16 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
19010501T11218 Türkçe LENTİNUS YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 - 3
9005002081998 Türkçe MANTAR ZARARLILARI Zorunlu 3 - - 3
9005002101998 Türkçe MANTAR ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu 2 - - 2
9005002112012 Türkçe MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ-IV Zorunlu 2 6 - 5
9005002121998 Türkçe MANTAR TESİSLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Zorunlu 3 - - 5
9005002152000 Türkçe MANTAR HAYAT DÖNGÜLERİ VE MİSEL YAPILARI Zorunlu 2 - - 2
9005002162002 Türkçe BAŞLICA KÜLTUR MANTARLARI Zorunlu 2 2 - 4
9005002322020 Türkçe KOMPOST KATKI MADDELERİ Zorunlu 3 2 - 4
SEÇ-I-MANTARCILIK Türkçe SEÇ-I-MANTARCILIK Seçmeli - - - 2
Toplam 19 12 0 30
SEÇ-I-MANTARCILIK - SEÇ-I-MANTARCILIK
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
9005002242014 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli 2 - - 2
9005002262014 Türkçe KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 2
9005002282014 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
9005002302019 Türkçe AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 - - 2