GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


Fen Bilimleri Enstitüsü - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - Toprak Bilimi - Tezli Yüksek Lisans Programı


Program Tanıtımı

2 Yıl , 4 Yarıyıl

120 AKTS

TYYÇ-7

E-Öğrenme


Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
9102125012013 Türkçe Toprak Biliminde Son Gelişmeler I Zorunlu 3 - - 6
9102125072018 Türkçe Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Konularında Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği İlkeleri Zorunlu 2 - - 6
TPR-SG-YL-G Türkçe Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 18
Toplam 5 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FENYLSEM Türkçe Seminer Zorunlu - - - 6
TPR-SG-YL-B Türkçe Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu - - - 26
YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 30
TPR-SG-YL-G - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
9102125031998 Türkçe Kil ve Kil Mineralleri Seçmeli 1 2 - 7
9102125051998 Türkçe Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı Seçmeli 3 2 - 8
9102125091998 Türkçe Toprağın Organik Maddesi Seçmeli 2 2 - 7
9102125111998 Türkçe Toprak Elementleri ve Genetiksel Kökeni Seçmeli 2 2 - 8
9102125291999 Türkçe Uzaktan Algılama Teknikleri Seçmeli 2 2 - 8
9102125312001 Türkçe Tarımsal Planlamalarda CBS Kullanımı Seçmeli 2 2 - 8
9102125372006 Türkçe Toprak Oluşumu Jeomorfoloji İlişkileri Seçmeli 2 2 - 8
9102125392006 Türkçe Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sisteminin Alansal Kullanımı Seçmeli 2 2 - 8
9102125432009 Türkçe Sağlıklı Toprağın Mikrobiyal Göstergeleri Seçmeli 2 2 - 7
9102125472011 Türkçe Toprak Kalitesi Seçmeli 2 2 - 8
9102125492011 Türkçe Arazi Değerlendirme ve Toplulaştırma Seçmeli 3 - - 7
9102125552015 Türkçe Toprak Sağlığı İle İklim Değişikliği Arasındaki İlişkiler Seçmeli 3 - - 7
9102125572020 Türkçe Özel Toprak Analizleri Seçmeli 2 2 - 6
TPR-SG-YL-B - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
9102125041998 Türkçe Toprak Su İlişkileri Seçmeli 2 2 - 8
9102125102011 Türkçe Toprakta Mikrobiyolojik Dinamik ve Madde Dönüşümü Seçmeli 2 2 - 8
9102125121998 Türkçe Toprağın Elementer Analizi Seçmeli 2 2 - 8
9102125141998 Türkçe Tarım Toprakları ve Sulama Sularında Çevre Kirliliği Problemi Seçmeli 3 - - 8
9102125381998 Türkçe Sıvı ve Katı Atıkların Tarımsal Uygulamada Toprak Düzenleyicisi Olarak Kullanım Olanakları Seçmeli 3 - - 8
9102125402004 Türkçe Arazi Kullanım Planlaması Seçmeli 3 - - 8
9102125422009 Türkçe Su Erozyonu İle Meydana Gelen Toprak Kayıplarını Hesaplama Yöntemleri Seçmeli 2 2 - 8
9102125502015 Türkçe Vermikompost ve Üretim Teknolojileri Seçmeli 2 2 - 8
9102125522014 Türkçe Erozyon Araştırmalarında Yapay Yağmurlayıcılar Seçmeli 2 2 - 10