GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Bağcılık ürünlerinin ihraç edilen tüm tarım ürünleri içindeki payını kavrayabilme
2 Asmanın morfolojisini bilme
3 Asmanın üretim şekillerini bilme ve uygulayabilme
4 Bağ tesis edebilme
5 Yıllık bakım işleri hakkında yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Asmanın kökeni, bağcılığın tarihçesi, üzümlerin sınıflandırılması, üzümlerin besin değeri.
2 Dünya bağcılığı, Türkiye bağcılığının Dünya bağcılığı ve ulusal ekonomi içindeki yeri
3 Tarım bölgeleri itibariyle Türkiye Bağcılığı
4 Asmanın morfolojik yapısını oluşturan organlarından kök sistemi ile toprak üstü organlarından gövde, kollar, dallar ve üzerinde gözlerin tanıtılması
5 Asmanın morfolojik yapısını oluşturan organlarından yaz sürgünü ve üzerindeki boğumları, çiçek ve meyve salkımları, tane ve tohumların tanıtılması
6 Asmanın ekolojik istekleri: Sıcaklık ve yağış istekleri
7 Ara Sınav
8 Asmanın ekolojik istekleri: Yer, yöney ve toprak istekleri
9 Asmaların çoğaltılması: Tohumla çoğaltma, aşısız ve aşılı fidan üretimi
10 Asmaların çoğaltılması: Aşılı fidan üretimi
11 Bağ tesisi: Planlama, yer seçimi, çeşit seçimi, anaç seçimi, dikim planı
12 Bağ tesisi: Bağ yerinin hazırlanması, dikim öncesi hazırlıklar, dikim, dikim sonrası bakım işlemleri
13 Bağlarda kullanılan önemli Bağlarda ürün ve gençleştirme budamaları, yaz budamalarıterbiye şekilleri ve destek sistemlerinin tanıtılması, şekil budamaları
14 Bağlarda kullanılan önemli Bağlarda ürün ve gençleştirme budamaları, yaz budamalarıterbiye şekilleri ve destek sistemlerinin tanıtılması, şekil budamaları
15 Teknolojiye uygun üzüm yetiştiriciliğine uygun terbiye sistemleri
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 65

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4
ÖÇ 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek