GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Genel ekonomi prensiplerinin tarımsal işletmeler açısından kullanımı
2 Tarımsal ürünlerin pazarlanması hakkında bilgi sahibi olmak[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarımın ve tarımsal üretimin genel özellikleri
2 Tarımın bir sektör olarak ülke ekonomisi içindeki yeri
3 Tarımsal üretim fonksiyonu
4 Azalan verim kanunu
5 Girdiler arası ikame
6 Ürünler arası ikame
7 Ara sınav
8 Marjinal gelirler ilkesi
9 Nispi kar teorisi
10 Pazarlamanın tanımı ve kapsamı
11 Tarımsal pazarlamanın tanımı ve kapsamı
12 Tarımsal pazarlama hizmetleri-1
13 Tarımsal pazarlama hizmetleri-2
14 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek