GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Girişimcilik hakkında bilgi sahibi olmak
2 Girişimcilik sürecini kavrayabilmek
3 Girişimcilik kapsamındaki planları uygulayabilmek[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri
2 Girişimcilikte Yaratıcılık
3 Girişimcilikte Yenilik
4 İş Hayatında Finansman
5 Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik
6 Ekonomik Gelişme ve Girişimcilik
7 Türkiye’de Girişimcilik Faaliyetleri
8 Ara Sınavı
9 Türk Girişimciliğinin Yapısı
10 Dünyada Girişimcilik
11 Aile Şirketleri Ve Kurumsallaşma
12 KOBİ’ler
13 Girişimcilik Vakaları
14 İş Planı Hazırlama
15 İş Planı Hazırlama
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Soru-Yanıt 14 2 28
Örnek Vaka İncelemesi 1 8 8
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 1 1
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 105

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 2 2
ÖÇ 2 2 2
ÖÇ 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek