GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001182002 MESLEKİ MATEMATİK Ders 1 2 1,00

Önlisans


Türkçe


Matematik bilgilerini meslek derslerinde problem ve hesaplamalara uygulayabilme; problemleri çözümleme ve yorumlama becerisi kazanabilmektir.1 Matematik bilgilerini bölüm içi derslerinde problem ve hesaplamalarına uygulayabilme
2 Matematik problemlerini tanımlama, çözme ve modelleme becerisi kazanabilme
3 Verileri çözümleme ve yorumlama becerisi kazanabilme
4 Mantıklı ve çok yönlü düşünmeyi günlük hayatına aktarabilme
5 Analitik ve hızlı düşünme becerisi kazanabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Temel Kavramlar ,Üslü ve Köklü Sayılar ,Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma .Mutlak Değer ve Özellikleri,Birinci ve İkinci Dereceden Denklemler, Bağıntı ve Fonksiyon ,Logaritma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar (rakam, sayı kavramları, sayı kümeleri, tam sayılar)
2 Temel Kavramlar (rasyonel sayılar, ondalıklı sayılar, taban aritmetiği)
3 Üslü Sayılar (bir reel sayının üssü, üslü sayılarda dört işlem, üslü sayıların özellikleri, üslü denklemler)
4 Köklü Sayılar (köklü ifadelerin tanımı; sayıyı kökten kurtarmak ve kök içine almak, köklü sayılarda dört işlem)
5 Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma (ortak paranteze alma, iki kare ve iki küp farkı, toplamı, tam kare, üçlü terimlerinin çarpanlara ayrılması)
6 Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma (ortak paranteze alma, iki kare ve iki küp farkı, toplamı, tam kare, üçlü terimlerinin çarpanlara ayrılması)
7 Mutlak Değer ve Özellikleri(Mutlak değerin tanımı, İlgili denklemler ve Eşitsizlikler)
8 Ara sınav
9 Denklemler (bir bilinmeyenli denklem kurma ve çözme)
10 Birinci Dereceden Denklemler (İki bilinmeyenli denklemler ve denklem sistemlerinin çözüm metodları)
11 İkinci Dereceden Denklemler (İkinci dereceden denklemlerin diskriminant yardımı ve çarpanlara ayırma yöntemi ile çözülmesi)
12 Bağıntı ve Fonksiyon (tanımı ve çeşitleri)
13 Fonksiyonlar (ters fonksiyon, bileşke fonksiyon ve grafik çizimi)
14 Logaritma

1. V.Atasoy,Genel Matematik,Murathan Yayıncılık,2008, 2.G.Çuvalcıoğlu,Temel Matematik,ABP Yayıncılık,2007 3.S.Çevik,E.Bozacı,Nobel Yayıncılık,2005 4.Halilov, H. , Hasanoğlu, A. , Can, M. , Yüksek Matematik I, Literatür Yayıncılık, 1999 5. Balcı, M. , Temel Matematik, Balcı Yayınları, 2008


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 40

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek