GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002081994 SERADA SEBZE YETİŞTİRME-II Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


İç ve dış mekan süs bitkileri hakkında bilgilendirmek. Peyzaj planlamasının temel ilkelerini öğretmektir.


Assist.Prof..Dr. Raşit Zeki ELTEZ


1 İç ve dış mekan süs bitkilerini tanır ve üretimini bilir.
2 Çim çeşitlerini tanır ve çim alanı tesis eder.
3 Peyzaj planlamasının temel ilkelerini öğrenir.
4 Peyzaj planlamasında kullanılan dış mekan bitkilerinin kullanım yerlerini ve üretimini öğrenir


Yok


Yok


İç mekan ve dış mekan süs bitkilerinin üretimi, istekleri, çim çeşitleri, çim tohum ekimi ve çim sahası yapabilme; peyzaj planlamasının temel ilkeleri, dış mekan bitkilerinin üretimi ve kullanım alanları.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İç mekan süs bitkilerinin tanıtılması ve üretimi.
2 İç mekan süs bitkilerinin tanıtılması ve üretimi.
3 İç mekan süs bitkilerinin tanıtılması ve üretimi.
4 İç mekan süs bitkilerinin tanıtılması ve üretimi.
5 İç mekan süs bitkilerinin tanıtılması ve üretimi.
6 Çim alan tesisi nasıl yapılır. Saha hazırlığı ve çim çeşitleri.
7 Tohum ekimi ve stolondan çim sahası yapımı.
8 Ara sınav.
9 Peyzaj planlamasının temel ilkeleri nelerdir.
10 Dış mekan bitkilerine giriş. Peyzaj planlamasında en çok kullanılan dış mekan süs bitkilerinin formu, kullanım yerleri ve üretimi.
11 Peyzaj planlamasında en çok kullanılan dış mekan süs bitkilerinin formu, kullanım yerleri ve üretimi.
12 Peyzaj planlamasında en çok kullanılan dış mekan süs bitkilerinin formu, kullanım yerleri ve üretimi.
13 Peyzaj planlamasında en çok kullanılan dış mekan süs bitkilerinin formu, kullanım yerleri ve üretimi.
14 Peyzaj planlamasında en çok kullanılan dış mekan süs bitkilerinin formu, kullanım yerleri ve üretimi.
15 Konular ile ilgili film gösterimi.
16 Final sınavı.

YARDIMCI KİTAPLAR: • Oral, N., 1987. İç mekan süs bitkileri. TAV yayınları Yayın No:14. Yalova. • Orçun, E., 1967. Süs Bitkieri Cilt I. (Sera ve Salon Süs Bitkileri). Ege Üniv. Ziraat Fak Yayınları No:120. Bornova. • Orçun, E., 1972. Dendroloji (Cilt I). İğne Yapraklı Ağaç ve Ağaçcıklar. Ege Üniv. Ziraat Fak Yayınları No:196. Bornova. • Orçun, E., 1972. Dendroloji (Cilt II). Yapraklı Ağaç ve Ağaçcıkların Özellikleri ve Peyzaj Mimarisinde Kullanılışları. Ege Üniv. Ziraat Fak Yayınları No:266. Bornova. • Orçun, E., 1979. Özel Bahçe Mimarisi (Çim Sahaları Tesis ve Bakım Tekniği). Ege Üniv. Ziraat Fak Yayınları No:152. Bornova. • Yılmaz, M.,1992. Modern Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Çukurova Üniv. Basımevi. Adana • Yücel, E., Yaltırık, F., Öztürk, ., 1999. Süs Bitkileri (ağaç ve Çalılar). ISBN 975-492-529-1. Anadolu Üniv. Yay. No:833. Eskişehir. DERS ARAÇLARI: o Projeksiyon cihazı, bilgisayar o Çeşitli bahçe aletleri (budama makası, kürek vb.)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 127

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5 4 4 4 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 4 4 5 5 5
ÖÇ 3 4 4 5 3 3
ÖÇ 4 4 4 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek