GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002111996 SERA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Bitki beslemenin temel ilkelerinin öğrenilmesi, besin elementlerinin alım mekanizmalarının anlaşılması. Besin elementi eksikliklerinin tanınması ve bunun önlenmesi amacıyla gübrelerin tanınması, gübreleme yöntemlerinin, gübre-verimlilik ilişklerinin kavranması ve doğru gübreleme yapılmasının sağlanması.


Assist. Prof. Dr. M. Kamil MERİÇ


1 Bitki besin elementlerini ve işlevlerini tanıyabilme.
2 Besin elementi noksanlıklarını tanımlayabilme.
3 Gübreler ve gübreleme tekniklerini kavrayabilme.
4 Basit bir gübreleme programı oluşturabilme.


Yok


Yok


Bitki beslemenin önemi, bitki besin elementleri ve alım mekanizmaları, besin elementi noksanlık ve fazlalıkları, gübreler ve özellikleri, gübre kullanımına etki eden faktörler ve gübre kullanma zamanı, şekli ve miktarı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitki besleme ve önemi
2 Bitkilerde bulunan maddeler
3 Bitkilerin besin maddelerini alması
4 Bitkilerin aldıkları besin maddeleri ve noksanlıkları
5 Bitkilerin aldıkları besin maddeleri ve noksanlıkları
6 Bitkilerin beslenmesinde kullanılan gübreler ve özellikleri, organik gübreler
7 Bitkilerin beslenmesinde kullanılan gübreler ve özellikleri, inorganik gübreler
8 ARASINAV
9 Bitkilerin beslenmesinde kullanılan gübreler ve özellikleri, inorganik gübreler
10 Gübre kullanımına etki eden faktörler
11 Gübrelerin veriliş şekilleri
12 Verilecek gübre miktarının belirlenmesi
13 Örnek bir gübreleme programının oluşturulması
14 Örnek bir gübreleme programının oluşturulması
15 Gübreleme ile ortaya çıkabilecek sorunlar
16 FİNAL SINAVI

Havlin, J.L., Beaton, J.D., Tisdale, S.L., Nelson, W.L., 2003. Toprak verimliliği ve gübreler (2. Baskı). Çeviren: Nuri Güzel, Kemal Yalçın Tülün., Gökhan Büyük. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:246. Roy, R.N., Finck, A., Blair, G.J., Tandon, H.L.S., 2006. Plant nutrition for food security: A guide for integrated nutrient management. FAO Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin: 16. 349 p. Yılmaz, C., 2004. Bitkisel üretimde besin elementleri. Hasad Yayıncılık. 147 s. ISBN: 975-8377-36-1 Günay, A., Kütük, C., 1999. Serde Gübreleme. EÜBMYO Yayınları:4.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek