GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002401998 TOPRAKSIZ KÜLTÜR Ders 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Topraksız tarımın tanımı; Türkiye ve Dünyadaki durumu; seracılıkta kullanımı; avantaj ve dezavantajları; teknikleri; besin eriyiklerinin hesaplanması ve hazırlanması.


Assist.Prof..Dr. Raşit Zeki ELTEZ


1 Topraksız tarımın tanımını, avantaj ve dezavantajlarını bilir.
2 Topraksız tarımın seralarda kullanım olanaklarını ve yöntemlerini öğrenir.
3 Topraksız tarımda kullanılan besin eriyiklerinin hazırlanmasını ve hesaplanmasını öğrenir.


Yok


Yok


Topraksız tarımın sera bitkisel üretimde kullanımı ile ilgili her türlü bilgidir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Topraksız tarımın tanımı, tarihçesi, Dünya’da ve Türkiye durumu, topraksız tarımın neden seracılıkta geniş kullanım alanı bulduğunun nedenleri.
2 Topraksız tarımın avantaj ve dezavantajları.
3 Topraksız tarım teknikleri ve sınıflandırılması.
4 Katı ortam tekniğinde kullanılan ortamlar ve özellikleri.
5 Topraksız tarım için seranın hazırlanması.
6 Topraksız tarımda kullanılan su kültürü yöntemlerinin tanımı ve uygulanması.
7 Topraksız tarımda kullanılan ortam kültürü yöntemlerinin tanımı ve uygulanması.
8 Su ve ortam kültürü yöntemlerinin karşılaştırılması.
9 Topraksız kültürde kullanılacak besin elementleri nelerdir.
10 Ara sınav.
11 Topraksız kültürde kullanılacak besin eriyiklerinin hesaplanması ve hazırlanması.
12 Besin eriyiklerinin pH, EC, sıcaklık ve Oksijen içerikleri nasıl olmalıdır.
13 Topraksız tarımda besin eriyikleri sistemlere nasıl verilir.
14 Topraksız tarımın geleceği.
15 Konu ile ilgili film gösterimi.
16 Final sınavı.

YARDIMCI KİTAPLAR: • Anonymous, 1983. Cucumbers. Grower Guide No:15.Grower Books. London. • Anonymous, 1986. Peppers and Aubergines. Grower Books. ISBN 0 901361 81 X. London. • Anonymous, 1990. Protected cultivation in the Mediterranean climate. FAO Plant Production and Protection Paper 90. ISBN 92-5-102719-X. Roma, Italy. • Gül, A., 2008. Topraksız Tarım.Hasad Yayıncılık. ISBN 978-975-8377-66-4. • Gül, A., Tüzel, İ.H., Okur, B., Tuncay, Ö., Aykut, N., Engindeniz, S., 2000. Serada Topraksız Tarım Tekniği ile Hıyar Yetiştiriciliği. TÜBİTAK, TARP Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Yayınları. İzmir. • Papadopoulos, A.P.,1991. Growing greenhouse tomatoes in soil and in soilless media. Agriculture and Agri-Food Publication 1865/E. ISBN 0-662-18859-4. Canada. • Papadopoulos, A.P.,1994. Growing greenhouse seedless cucumbers in soil and in soilless media. • Resh, H. M., 1991. Hydroponic Food Production. ISBN: 0-88007-171-0. Woodbridge Pres Pub. Company. California. • Sevgican, A., 2003. Örtüaltı Yetiştiriciliği (Cilt II. Topraksız Tarım). Ege Üniv. Ziraat Fak. Yaynları No:526. Bornova. DERS ARAÇLARI: o Projeksiyon cihazı o Bilgisayar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 97

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4 4 5 4 5
ÖÇ 2 4 4 5 4 5
ÖÇ 3 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek