GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
19010201T11231 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders 2 3 1,00

Önlisans


Türkçe


Sürdürülebilir ekonomik, çevresel ve kültürel gelişmeye destek olma amacı ile toplumun yaşam kalitesini yükseltme ve sosyal sorunların çözümüne yönelik olarak ekip bilinci içinde sorumluluk alma ve uygulama becerisinin geliştirilmesi ve sosyal bilinçlenmenin etik kurallar çerçevesinde oluşturulması yönünde bireysel gelişmenin sağlanması.


Dr. Öğr. Üyesi Raşit Zeki ELTEZ


1 Toplumun mevcut ve geleceğe yönelik olası sorunlarını analiz edebilme
2 Sosyal sorunların çözümüne yönelik strateji geliştirebilme ve projelendirip sunabilme
3 Yaratıcı fikirler geliştirme yeteneğinin kazanılması
4 Proje oluşturma ve yürütme aşamalarında mevcut kaynakları kullanabilme
5 Ekip içinde görev alma bilinç ve becerisini geliştirebilme ve birey olarak ekip içindeki en uygun konumu (lider, 2. kişi, iyi takipçi, kötü takipçi vb) belirleme becerisini kazanma
6 Başarı ve başarısızlık sonucunda yeni stratejiler ve b planı oluşturma yeteneğini kazanma
7 Bireysel yetersizliklerin farkına varma ve bireysel gelişim sağlama becerisini kazanma
8 Toplumsal yapıyı tanıma ve bu yapı içindeki direnç mekanizmalarını kavrama ve üstesinden gelebilme becerisini kazanma
9 Sivil toplum örgütlerini tanıma ve sivil yapılanmayla birlikte çalışma becerisini kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Toplum ve sivil toplum yapı ve örgütlenmesi, strateji geliştirme, proje oluşturma, b planı oluşturma, swot analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Öğrenci durum ve beklentilerinin belirlenmesi
2 Sosyal sorumluluk kavramı
3 Proje hazırlama ve geliştirme
4 Sivil toplum örgütleri
5 Swot analizi
6 Proje sunumu & proje çalışmaları
7 Proje sunumu & proje çalışmaları
8 Arasınav (proje ara raporu)
9 Proje çalışmaları
10 Proje çalışmaları
11 Proje çalışmaları
12 Proje çalışmaları
13 Proje çalışmaları
14 Proje sonuç rapor sunumları
15 Proje sonuç rapor sunumları
16 Final sınavı (projelerin değerlendirmesi)

1. Değişik kaynaklardan hazırlanmış sunumlar 2. Ders notları 3. İnternet kaynaklarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 26

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek