GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002332014 SERA DONANIMLARI VE OTOMASYON Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencileri; sera kurulumunda, bitkisel üretim sırasında yapılan iklimlendirme ve üretim sonrası depolama–paketleme aşamalarında bilgisayar-elektronik teknolojisini niçin ve nasıl kullanacağı hakkında bilgilendirmek.


Dr. Öğr. Üyesi Raşit Ze ki ELTEZ


1 Elektronik teknolojisinin ve bilgisayar kullanımının modern seracılıktaki önemini kavrar.
2 Sera kurum aşamasında hesaplamaların bilgisayar kullanılarak nasıl yapıldığını öğrenir.
3 Sera içi iklim etmenleri hakkında bilgilenir.
4 Bitkisel üretimde kullanılan sensörlerin işleyişleri hakkında bilgilenir.
5 Sera ikliminin modellenmesi ve simülasyonu hakkında bilgilenir.
6 Paketleme ve depolama esnasında kullanılan ekipmanların işleyiş mantığını kavrar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sera projelendirme, bitki yetiştirme aşamasında sera içi iklim faktörlerinin uygun bir şekilde sağlanması, hasat ve hasat sonrası uygulamalarda bilgisayarlı teknolojilerin kullanım olanakları içeren konulardır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Modern seracılık nedir? Bilgisayar teknolojisinin seracılıkta kullanımı.
2 : Sera projelendirme aşamasında bilgisayar kullanımı.
3 Sera içi bitki yetiştiriciliğine etki eden iklim faktörlerin tanıtılması.
4 Sera iklimlendirmesinin temeli olan psikometri hakkında gerekli bilgilerin verilmesi.
5 Sera iklimlendirmesinde kullanılacak bilgisayar-elektronik teknolojisinin kullanımı ve ilgili sensörlerin çalışma mantığı.
6 Sera ikliminin modellenmesi ve simülasyon örneği çalışmaları.
7 Seralarda ısıtma teknolojsinde kullanılan bilgisayar destekli ekipmanların çalışma mantığı.
8 Doğal enerji kaynaklarının sera ısıtmasında kullanım olanakları ve kullanılan teknoloji.
9 Ara sınav.
10 Sera havalandırmasında kullanılan bilgisayar teknolojisi, kullanılan sensörler ve işleyiş mantığı.
11 Sera ısı korunumunda ve gölgeleme de kullanılan perdelerin özellikleri, çalışma mantığı.
12 Seralarda çeşitli amaçlarla kulanılan fanlar ve özellikleri.
13 Sera içi soğutma ve nemlendirmede kullanılan sisleme sistemlerin çalışma mantığı ve otomatikleştirilmesi.
14 Seralarda karbondioksit uygulama tekniği ve ilave aydınlatma tekniğinin çalışma prensipleri ve modernizasyonu.
15 Hasat, paketleme ve depolama aşamasında kullanılan aletler ve çalışma prensipleri.
16 Final sınavı.

YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Öztürk, H., 2008. Sera İklimlendirme Tekniği. ISBN:978-975-8377-64-0. Hasad Yayıncılık. İstanbul. 2. Nelson, P.V., 1998. Gerenhouse Operation and Managment. ISBN:0-13-374687-9. U.S.A. 3. Titiz, Ş.,2004, Modern Seracılık. Ansiad Yayınları. Antalya. DERS ARAÇLARI: o Projeksiyon cihazı o Bilgisayar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ev Ödevi 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 59

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 4 5 5 4
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek