GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001052022 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; bitki fizyolojisinin önemini benimsemesini, fotosentez, kemosentez, solunum, terleme, şişme, osmoz, difüzyon,büyüme gibi bitkiler için önemli fizyolojik olayları açıklayabilmesini ve bitkilerde meydana gelen fizyolojik olayların belirti ve nedenlerini kavramasını sağlamaktır.


Dr. Süleyman Gürdal TÜRKSEVEN


1 Ekolojik koşulları anlayabilmek.
2 Bitkinin kısımlarını tanımlayabilmek
3 Bitkilerin beslenme metabolizmasını anlayabilmek.
4 Bitkilerde iletim sistemini tanımlayabilmek
5 Fotosentezin anlayabilmek.
6 Solunum metabolizmasının anlayabilmek.

Birinci Öğretim[Yok]


Bitki fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar • Difüzyon, osmosiz ve şişme olayları • Bitkilerde terleme • Bitkilerde madde taşınımı • Bitkilerde fotosentez-solunum • Kemosentez-Azot metabolizması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bitki fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar (fizyoloji nedir, bitki fizyolojisi nedir, bitki fizyolojisi ve tarım, bitki fizyolojisinin bölümleri).
2 Difüzyon nedir, Katı, sıvı ve gazların difüzyonu, difüzyonu etkileyen faktörler.
3 Osmotik basınç, Turgor basıncı, Emme kuvveti, etkileyen faktörler.
4 Bitkilerde terleme. stomalar ve özellikleri, terlemeyi etkileyen faktörler.
5 Besin elementlerinin alınması ve taşınması-basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, aktif taşınım. Fotosentez-ışığın özellikleri, pigmentler, kloroplastlar, fotofosforilasyon, ışık reaksiyonları, karanlık reaksiyonlar, fotosenteze etki eden faktörler. Fotosentez ürünlerinin taşınması.
6 Fotosentez-ışığın özellikleri, pigmentler, kloroplastlar, fotofosforilasyon, ışık reaksiyonları, karanlık reaksiyonlar, fotosenteze etki eden faktörler. Fotosentez ürünlerinin taşınması.
7 Bitkilerde solunum- Aerobik solunum, anaerobik solunum, glikolisiz evresi, krebs döngüsü, oksidatif fosforilasyon, solunumu etkileyen faktörler
8 Ara sınav
9 Bitkilerde solunum- Aerobik solunum, anaerobik solunum, glikolisiz evresi, krebs döngüsü, oksidatif fosforilasyon, solunumu etkileyen faktörler.
10 Bitkilerde solunum- Aerobik solunum, anaerobik solunum, glikolisiz evresi, krebs döngüsü, oksidatif fosforilasyon, solunumu etkileyen faktörler.
11 Azot metabolizması-Azot döngüsü, Nitrat redüksiyonu
12 Kemosentez-tanımı, önemi, Nitrat nitrit bakterileri.
13 Büyüme düzenleyici maddeler-tanımı, yapılan uygulamalar, sorunlar.
14 Stres fizyolojisi-su stresi, tuz stresi, sıcaklık stresi.

-Vardar, Y., 1972. Bitki Fizyolojisi Dersleri (Bitkilerin Metabolik Olayları). Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar Serisi, No: 37, İzmir, 332s. -Kacar, B., Katkat, V. ve Öztürk, Ş., 2002. Bitki Fizyolojisi. Vipaş İnş. Tur. Eğt.A.Ş., Uludağ Ünivesitesi İ.İ.B.F., Bursa, 563s. -Avcıoğlu, R. ve Gürel, A., 2000. Bitki Fizyolojisi. E. Ü. Zir. Fak. Yay. Ders Notları, No: 64/1, 368s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 109

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 3
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek