GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001102022 SERA İNŞAASI Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Seraların fiziksel özellikleri ve yapı elemanları hakkında temel bilgileri öğretmek.


Assist. Prof. Dr. M. Kamil MERİÇ


1 Sera tiplerini tanıyabilme
2 Sera yapı elemanlarını tanıyabilme
3 Sera örtü materyallerini tanıyabilme
4 Sera yapısının sera içi iklime olan etkisini kavrayabilme
5 Seralara etki eden yükleri tanıyabilme
6 Basit tarımsal inşaat problemlerini çözebilme


Yok


Yok


Sera işletmesinin kurulması ve işletme planının çizilmesi, sera yapı elemanlarının tanıtılması ve bu elemanlarda kullanılan malzemeler ve özellikleri, sera projesinde dikkat edilecek ön bilgiler (kuvvet, moment, eğilme momenti vb.) seralara etki eden yükler ve bu yükler karşısında yapı elemanlarının emniyet kontrolü ve sera yapı elemanlarının seçilmesi ile ilgili hesaplamalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yapım tekniği yönünden sera ve sera işletmesi tanımları, sera inşasının önemi.
2 Seraların sınıflandırılması, plastik örtülü seraların sakıncalı yönleri, yeni geliştirilecek plastik örtülü seralarda dikkat edilmesi gereken koşullar.
3 Sera tipi seçiminde etkili faktörler (Seranın kullanım amacı, gerekli sera büyüklüğü, yerleşim yerinin iklim koşulları, yerleşim yerinin topoğrafik ve ekolojik özellikleri, işletmenin mali gücü, mekanik ekipman kullanımına uygunluk, farklı bitki türü yetiştiriciliğine uygunluk, gelecekte doğacak büyüme olasılığını karşılayabilecek gelişme olanakları, işletme sahibinin seçeneği, estetik faktörler, konstrüksiyon özellikleri), Seraların Planlanması
4 Sera yeri ve konumunun seçiminde etkili faktörler, seraların boyutlandırılması, boyut seçimine etki eden faktörler, seraların yönlendirilmesi
5 Sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları (Temel, İskelet malzemeleri ve elemanları, çatı elemanları ve örtü malzemeleri)
6 Sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları (Temel, İskelet malzemeleri ve elemanları, çatı elemanları ve örtü malzemeleri)
7 Gerilme ve şekil değiştirme
8 ARASINAV
9 Kirişler, projelenmesi ve analizleri
10 Kolonlar, projelenmesi ve analizleri; eksantrik yükler
11 Seralara gelen yükler, ve sınıflandırılması
12 Rüzgar yükü
13 Kar yükü
14 Temeller
15 Beton, özellikleri ve hazırlanması
16 FİNAL SINAVI

Yüksel, A.N., 2004. Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık. ISBN: 975-8377-09-4 Von Zabeltitz, C., 2000. Seralar. Çeviren: Prof. Dr. A. Nafi Baytorun. Çukurova Üniversitesi, Genel Yayın No: 110. Filiz, M., 2002. Sera İnşaası ve Kliması. Akademi Kitabevi. ISBN: 975-6727-13-6 Titiz, K.S., 2004. Modern Seracılık: Yatırımcıya Yol Haritası. Antalya Sanayici ve İşadaları Derneği (ANSİAD) Yayını. Balaban, A., Şen, E., 1984. Tarımsal İnşaat. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın No: 904.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 3 42
Rapor Hazırlama 4 6 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek