GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002001322022 SERA KLİMASI Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Bitkisel üretimi etkileyen sera içi iklim faktörlerinin bitki gelişimi üzerine etkisini öğreterek, yaz ve kış mevsimlerine sera içi ikliminin kontrolünün esaslarının anlaşılmasıdır.


Assist. Prof. Dr. M. Kamil MERİÇ


1 Sera içi iklim faktörlerini kavrayabilme
2 Sera içi iklim faktörlerinin bitki yetiştiriciliği üzerine etkisini anlayabilme
3 Sera içi iklim faktörleri ile seranın fiziksel yapısının etkileşimini kavrayabilme
4 Isı iletiminin temel ilkelerini kavrayabilme
5 Yaz ve kış mevsimlerinde sera içi iklimini sağlayabilme
6 Sera ısı ihtiyacını hesaplayabilme
7 Sera havalandırma sistemlerini tanıyabilme


Yok


Yok


Sera iklimini oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere olan etkileri, bu iklim özelliklerinin bitki yetiştiriciliği açısından önemi, belirtilen faktörler dikkate alınarak yazın ve kışın seralarda bitkiler için uygun koşulların sağlanması, ısıtma, havalandırma, soğutma ve karbondioksit gübrelemesi, bir seranın ısı gereksinimi hesaplanarak, kazan kapasitesi ve serada kullanılacak toplam ısıtma borusu miktarının belirlenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sera klimasının oluşması, sera yapım tekniğinin sera kliması üzerindeki önemi ve etkisi
2 Bitki gelişimini etkileyen çevre faktörleri (Işık, sıcaklık, nem, karbondioksit)
3 Bitki gelişimini etkileyen çevre faktörleri (Işık, sıcaklık, nem, karbondioksit)
4 Isı iletiminin temel ilkeleri (kondüksiyon, konveksiyon, radyasyon) ve diğer ısı kayıp yolları
5 Kışın serada iklim koşullarının sağlanması, serada ışınım
6 Serada ısı gereksinimi, ısı gereksinimi üzerine etkili olan faktörler
7 Seralarda kullanılan ısıtma yöntemleri
8 ARASINAV
9 Bir seranın ısı ihtiyacının hesaplanarak, bu ısı ihtiyacını karşılayacak kaloriferli ısıtma sisteminin projelenmesi
10 Bir seranın ısı ihtiyacının hesaplanarak, bu ısı ihtiyacını karşılayacak kaloriferli ısıtma sisteminin projelenmesi
11 Yazın serada iklim koşullarının sağlanması, havalandırma, havalandırmanın nedenleri, havalandırma sistemlerinden beklenen özellikler, hava değişim sayısı, havalandırma açıklıkları
12 Yazın serada iklim koşullarının sağlanması, havalandırma, havalandırmanın nedenleri, havalandırma sistemlerinden beklenen özellikler, hava değişim sayısı, havalandırma açıklıkları
13 Doğal ve yapay havalandırma, uygun havalandırma için gerekli doğal havalandırma açıklıklarının boyutlarının hesaplanması
14 Seraların soğutulması, evaporatif serinletme, gölgeleme, su şelaleleri (pad – fan sistemi)
15 Yağmurlama sulama sisteminin yaz ve kış aylarında sera klimasının kontrolünde kullanılması
16 FİNAL SINAVI

Yüksel, A.N., 2004. Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık. ISBN: 975-8377-09-4 Von Zabeltitz, C., 2000. Seralar. Çeviren: Prof. Dr. A. Nafi Baytorun. Çukurova Üniversitesi, Genel Yayın No: 110. Filiz, M., 2002. Sera İnşaası ve Kliması. Akademi Kitabevi. ISBN: 975-6727-13-6 Titiz, K.S., 2004. Modern Seracılık: Yatırımcıya Yol Haritası. Antalya Sanayici ve İşadaları Derneği (ANSİAD) Yayını. Günay, A., 1999. Ser Kliması. EÜBMYO Yayınları. Yayın No:2


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5 5
ÖÇ 7 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek