GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9002002222022 SERA PROJELENDİRME VE KREDİLENDİRME ESAS Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencinin almış olduğu eğitimi örnek bir proje üzerinde kullanmasını ve proje hazırlama ile ilgili temel bilgileri edinmesini sağlamak, bilgiye ulaşma yollarını kavratmak ve araştırmayı tevik etmek, hazırladıklarını uygun bir formatta yazıya dökerek sunabilme yeteneğini kazandırmaktır


Dr. Öğretim Üyesi Kamil MERİÇ


1 Proje kavramını anlayabilme
2 Proje aşamalarını öğrenebilme
3 Araştırma yöntemlerine hakim olabilme
4 Verileri birleştirerek yazıya dökebilme ve sunabilme
5 Grup çalışmasını kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Plan, yatırım, proje, yatırım projesi, tarımsal projeler ve özellikleri, proje hazırlama aşamaları, proje değerlendirme ve kriterleri, örnek projelerin hazırlanması, grup çalışması


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Proje gruplarının oluşturulması, proje konularının seçimi ve grup çalışması kavramı Sınıf içi tartışma, grup çalışması
2 Plan, yatırım ve proje tanımlamaları Konu anlatımı
3 Tarımsal projeler, özellikleri ve diğer sektör projelerinden farklı yönleri Konu anlatımı
4 Proje hazırlama aşamaları Konu anlatımı
5 Proje değerlendirme kriterleri Konu anlatımı
6 Basit bir regresyon analizinin uygulanması Örnek problem çözümü
7 Örnek bir sera projesinin grup çalışması ile hazırlanması, çalışmaların değerlendirilmesi Grup çalışması
8 ARASINAV
9 Örnek bir sera projesinin grup çalışması ile hazırlanması, çalışmaların değerlendirilmesi Grup çalışması
10 Örnek bir sera projesinin grup çalışması ile hazırlanması, çalışmaların değerlendirilmesi Grup çalışması
11 Örnek bir sera projesinin grup çalışması ile hazırlanması, çalışmaların değerlendirilmesi Grup çalışması
12 Örnek bir sera projesinin grup çalışması ile hazırlanması, çalışmaların değerlendirilmesi Grup çalışması
13 Örnek bir sera projesinin grup çalışması ile hazırlanması, çalışmaların değerlendirilmesi Grup çalışması
14 Örnek bir sera projesinin grup çalışması ile hazırlanması, çalışmaların değerlendirilmesi Grup çalışması
15 Örnek bir sera projesinin grup çalışması ile hazırlanması, çalışmaların değerlendirilmesi Grup çalışması
16 FİNAL SINAVI

Erkuş, A., Rehber, E., 1998. Proje hazırlama tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1496.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 12 24
Bireysel Çalışma 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek