GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002011998 MANTAR ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PAZARA HAZIRLANMASI Ders 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Üretimi yapılmış olan kültür mantarlarının hasat öncesi ve hasat sonrası ürünün muhafazasında etkili olan faktörleri tanımlayarak, hasat sonrası kayıpları en aza indirmek, aynı zamanda ürünün kalite yönetim sistemleri çerçevesinde paketlenmesininden tüketiciye ulaşana kadarki aşamalarda farklı değerlendirme şekillerini, teorik ve uygulamalı olarak vermektir.


Öğr.Gör. Fatma MOROĞLU


1 Pazarlama ve pazarlamada etkili olan faktörlerin tanımlanması
2 Mantarın pazara hazırlanması, pazarlama hizmetlerinin belirlenmesi ve doğru uygulanabilmesi
3 Mantarların değerlendirme ve tüketim şekilllerinin belirlenmesi ve kalite yönetim sistemleri içerisinde uygulanması
4 Hasat sonrası meydana gelen kayıpların tanımlanması ve bu kayıpların önlenme yollarının sağlanması
5 Kalite kavramı, kalite yönetim sistemi, standart kavramlarının algılanması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste, pazarlamanın anlamı, pazarlamada ortaya çıkan değişmeler, pazarlamanın diğer birimlerle olan ilişkisi, pazarlamada rol oynayan faktörler, pazarlama hizmetleri, mantarın değerlendirme ve tüketim şekillleri, kaliteli bir mantarda aranan özellikler, hasat sonrası mantarlarda meydana gelebilecek kayıplar ve bunların önlenme yolları ve kalite sistemleri içerisinde bu uygulamaların yapılabilmesi teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgi ve pazarlama kavramı Laboratuar Türkçe anlatım Pazarlama Ders notları, F.Moroğlu,sayfa 1
2 Pazarlamada ortaya çıkan değişimler Laboratuar Türkçe anlatım Pazarlama Ders notları, F.Moroğlu,sayfa 26
3 Pazarlamanın diğer birimlerle ilişkisiPazarlamanın diğer birimlerle ilişkisi Laboratuar Türkçe anlatım Pazarlama Ders notları, F.Moroğlu,sayfa 57
4 Pazarlamada rol oynayan faktörler Laboratuar Türkçe anlatım Pazarlama Ders notları, F.Moroğlu,sayfa 73
5 Mantar pazarlamasında pazarlama hizmetleri Laboratuar Türkçe anlatım Ders Kitabı, A.GÜNAY, Mantar Ürünlerinin Pazarlanması, değerlendirilmesi sayfa 45
6 Mantarın toplanması, işlenmesi ve nakledilmesi Laboratuar Türkçe anlatım Ders Kitabı, A.GÜNAY, Mantar Ürünlerinin Pazarlanması, değerlendirilmesi sayfa 102
7 Mantarın değerlendirme ve tüketim şekillleri Laboratuar Türkçe anlatım Ders Kitabı, A.GÜNAY, Mantar Ürünlerinin Pazarlanması, değerlendirilmesi sayfa 136
8 Vize Sınavı
9 Değerlendirme ve tüketim şekilllerine göre mantarlarda aranacak özellikler Laboratuar Türkçe anlatım Ders Kitabı, A.GÜNAY, Mantar Ürünlerinin Pazarlanması, değerlendirilmesi sayfa 163
10 Hasat öncesi mantarları etkileyen faktörler Laboratuar Türkçe anlatım Ders Kitabı, A.GÜNAY, Mantar Ürünlerinin Pazarlanması, değerlendirilmesi sayfa 191
11 Mantarlarda hasat yöntemleri Laboratuar Türkçe anlatım Ders Kitabı, A.GÜNAY, Mantar Ürünlerinin Pazarlanması, değerlendirilmesi sayfa 232
12 Hasat sonrası meydana gelen kayıplar ve önleme yolları Laboratuar Türkçe anlatım Ders Kitabı, A.GÜNAY, Mantar Ürünlerinin Pazarlanması, değerlendirilmesi sayfa 250
13 Mantarların paketlenmesi Laboratuar Türkçe anlatım Ders Kitabı, A.GÜNAY, Mantar Ürünlerinin Pazarlanması, değerlendirilmesi sayfa 291
14 Kalite, kalite yönetim sistemi, sertifikasyon ve standart kavramları Laboratuar Türkçe anlatım Ders Kitabı, A.GÜNAY, Mantar Ürünlerinin Pazarlanması, değerlendirilmesi sayfa 311
15 Kalite yönetim sistemlerinde belgelendirme Laborutuar Türkçe anlatım Ders Kitabı, A.GÜNAY, Mantar Ürünlerinin Pazarlanması, değerlendirilmesi sayfa 330
16 Final Sınavı

Boztok, K., 1980. Mantar Üretim Tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 489, Ege Üni. Basımevi, 168 s, Bornova, İzmir. Erkel, İ., 2000. Kültür mantarı yetiştiriciliği, Kocaoluk yayınevi II. Baskı, İstanbul. Flegg, P.B. and Wood, D.A., 1985. Growing and fruiting, The Biology and Technology of the Cultivated Mushroom,141-178. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke kitabevi yayınları, yayın no: 22, Ankara Günay, A., Güler, A., Eren, E., 2009. Mantar Yetiştiriciliği, (Basım aşamasında) Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Van Griensven, L.J.L.D., 1998. The cultivation of mushrooms, ISBN 0 9513959 0 4. Chang, S.T. and Miles, P.G.,2004. Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. Second Edition,ISBN 0-8493-1043-1. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, by CRC Press LLC, USAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 97

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 3 4 5 5
ÖÇ 4 3 4 5 5
ÖÇ 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek