GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002031998 MANTAR HASTALIKLARI Ders 2 3 3,00

ÖnlisansKültür mantarı üretiminde karşılaşılan hastalık ve zararlıların, verim ve kalite üzerine çok ciddi olumsuz etkileri olmaktadır. Bu dersin amacı üretimde karşılaşılan hastalık ve zararlıların tanınması, alınacak önlemlerin belirlenmesi ile mücadele yöntemlerini öğrenciye aktarmaktır.1 Mantar hastalıklarının kaynağını ve bulaşma yollarını öğrenir
2 Mantarlardaki fungal, bakteriyel ve viral etmenlerini, belirtilerini ayırt eder.
3 Mantar hastalıklarıyla savaş yöntemlerini bilir .
4 Mantar hastalıklarıyla mücadelede en uygun savaş yöntemlerini uygular
5 Kimyasal savaşın temel prensiplerini bilir

Birinci Öğretim[Yok]


Bu derste mantarlarda görülen paraziter olmayan hastalıklar, fungal, bakteriyal ve virus hastalıkları, hastalık belirtileri ve mücadele yöntemleri anlatılmaktadır. Ayrıca kimyasal mücadele ve temel prensipleri hakkında bilgiler verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimyasal mücadele ve temel prensipleri
2 Kimyasal mücadelenin çevreye ve canlılara olan etkileri, pestisitlerin gruplandırılması ve formülasyon çeşitleri
3 İlaçlamalarda kullanılan aletler, ilaçlarda doz ve kalibrasyon hesaplama, fümigasyon
4 İlaçlamalarda dikkat edilecek hususlar, zehirlenme şekilleri, ilaçların canlılara giriş yolları.
5 Kültür mantarında görülen fungal hastalıklar, etmenleri, belirtileri, yayılma yolları ve mücadele yöntemleri
6 Kültür mantarında görülen fungal hastalıklar, etmenleri, belirtileri, yayılma yolları ve mücadele yöntemleri
7 Kültür mantarında görülen fungal hastalıklar, etmenleri, belirtileri, yayılma yolları ve mücadele yöntemleri
8 Ara sınav
9 Kültür mantarında görülen bakteriyel hastalıklar, etmenleri, belirtileri, yayılma yolları ve mücadele yöntemleri
10 Kültür mantarında görülen bakteriyel hastalıklar, etmenleri, belirtileri, yayılma yolları ve mücadele yöntemleri
11 Kültür mantarında görülen viral hastalıklar, etmenleri, belirtileri, yayılma yolları ve mücadele yöntemleri
12 Kültür mantarında görülen fizyolojik bozukluklar ve nedenleri.
13 Hastalıklara karşı alınması gereken önlemler ve hijyen.
14 Mantar hazırlık aşamalarında hastalık ve zararlılara karşı yapılacak uygulamalar, kullanılacak ilaçlar
15 Film gösterimi.
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 3 3
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 5 3 5 3
ÖÇ 4 5 3 5
ÖÇ 5 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek