GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005002121998 MANTAR TESİSLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Ders 2 4 5,00

Önlisans


Türkçe


Bir mantar işletmesinin kuruluşundan önce yapılması gereken projenin (Fizibilitenin) hazırlanmasında yapılacak olan tüm çalışmaları göstermek.


Öğr.Gör.Dr.Erkan EREN


1 Piyasa edüdü ve pazar araştırması yapabilme
2 Projenin kuruluş yerinin coğrafi, iklimsel, ticari ve sosya ekonomik yönünü değerlendirebilme
3 Projenin mali ve ekonomik yönünü değerlendirebilme
4 Hazırlanan projeyi değerlendirebilme
5 Projenin sunumunu yaparak savunabilme


Yok


Yok


Tarımsal üretim için yapılacak bir yatırımın kaynaklarının belirlenmesi, proje etüdünün yapılması, pazar araştırmasının yapılması, yatırım tutarı kalemlerinin belirlenmesi, gelir gider kalemlerinin hesaplanması, projenin değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin önemi ve ders hakkında bilgi
2 Tarımsal projeler ve özellikleri – Proje hazırlama
3 Projenin özeti
4 Genel bilgiler (Projenin niteliği, projenin gerekçesi ve ekonomik yönü, projenin uygulama yeri, yatırımcı hakkında genel bilgiler)
5 Piyasa etüdü (konu ile ilgili bilgi alacakları adresler verilir)
6 Projenin kapasitesi ve kuruluş yeri
7 Projenin teknik yönü (üretim yöntemleri ve şekilleri, mantar yetiştirme tekniği, tesisler)
8 Vize Sınavı
9 Projenin teknik yönü dahil olmak üzere tüm veriler öğrencilerden alınarak yanlış veya eksikler düzeltilerek öğrencilere geri verilir
10 Yatırım tutarı kalemleri nelerdir? Nasıl belirlenir ?
11 Yatırım tutarı kalemleri konusu açıklanmaya devam edilir.
12 Projenin finansmanı (projenin toplam yatırım tutarı ve projenin işletme giderleri tutarları)
13 Projenin gelir ve giderleri (yıllık işletme giderleri, yıllık işletme gelirlerinin hesaplanması)
14 Projenin gelir ve giderleri (yıllık işletme giderleri, yıllık işletme gelirlerinin hesaplanması)
15 Projenin değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Boztok, K., 1980. Mantar Üretim Tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 489, Ege Üni. Basımevi, 168 s, Bornova, İzmir. Erkel, İ., 2000. Kültür mantarı yetiştiriciliği, Kocaoluk yayınevi II. Baskı, İstanbul. Flegg, P.B. and Wood, D.A., 1985. Growing and fruiting, The Biology and Technology of the Cultivated Mushroom,141-178. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke kitabevi yayınları, yayın no: 22, Ankara Günay, A., Güler, A., Eren, E., 2009. Mantar Yetiştiriciliği, (Basım aşamasında) Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Van Griensven, L.J.L.D., 1998. The cultivation of mushrooms, ISBN 0 9513959 0 4. Chang, S.T. and Miles, P.G.,2004. Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. Second Edition,ISBN 0-8493-1043-1. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, by CRC Press LLC, USA


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 158

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 3
ÖÇ 2 5 4 3
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 4 4 5 3 4
ÖÇ 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek