GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005001332020 MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ-I Ders 1 1 5,00

Önlisans


Türkçe


Kültür Mantarı yetiştiriciğinde, kompost hazırlama aşamasından ürünün hasat edilip üretim odasının boşaltılarak yeniden üretime hazır hale getirilinceye kadarki süreçte yapılması gereken tüm pratik ve teorik çalışmaları gerçekleştirmektir.


Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN


1 Kompost yapımına giren materyalleri sınıflandırabilme
2 Kompost yapım tekniklerini uygulayabilme
3 Üretim dönemindeki yetiştirme koşullarını kavrayabilme ve uygulayabilme
4 Bu üretim periyodunda karşılaşılabilecek problemleri tespit edebilme ve çözebilme
5 Teknik bir personel olarak doğru karar verebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Teorik alınan bilgiler dahilinde pratik olarak bir mantar işletmesinde mantar yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığı, bu işlerin nasıl programlandığı aynı zamanda bu yetiştiricilikteki kültürel uygulamalar ve iklimsel koşulların sağlanmasında dikkat edilecek hususları öğrencilere verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Agaricus bisporus ve Pleurotus ssp. Türlerinin yetiştirme ortamlarının tanıtılması
2 Bu mantar türlerinin yetiştirme ortamı olan kompostların hazırlanması
3 Üretim odalarının yetiştirme koşullarının sağlanması (Hijyen-İklimlendirme)
4 Hazırlanan kompostlarda yetiştiriciliğin ilk aşaması olan misel gelişiminin sağlanması ve bu gelişim döneminde yapılması gereken uygulamalar
5 Kompost hazırlama ve misel aşılanmış kompostların üretim odalarına yerleştirilmesi ile beraber 1. Misel gelişim dönemini gösteren ülkemiz ve yurt dışındaki mantar tesislerine ait fotograf ve videoların gösterilmesi
6 Örtü toprağının tanımlanması ve iyi bir örtü toprağında aranan özelliklerin belirlenmesi
7 Örtü toprağının kültür mantarı yetiştiriciliğindeki önemi ve örtü toprağının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
8 Vize Sınavı
9 Kompostun örtü toprağı serimine hazır hale getirilmesi ve örtü toprağının serilmesi
10 2. Misel gelişim dönemi nedir? Bu dönemde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
11 Tırmıklamanın tanımı, önemi ve tırmıklama yapılırken dikkat edilecek hususlar
12 Soğutmaya alma döneminin önemi ve bu dönemde dikkat edilecek hususlar
13 Pin oluşumu ve hasat döneminde dikkat edilecek hususlar
14 Hasada kadar geçen sürede yurt içi ve yurt dışındaki mantar işletmelerinden fotoğraf ve videoların gösterilmesi
15 Hasat ve hasat sonrası uygulamalar
16 Final Sınavı

Boztok, K., 1980. Mantar Üretim Tekniği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 489, Ege Üni. Basımevi, 168 s, Bornova, İzmir. Erkel, İ., 2000. Kültür mantarı yetiştiriciliği, Kocaoluk yayınevi II. Baskı, İstanbul. Flegg, P.B. and Wood, D.A., 1985. Growing and fruiting, The Biology and Technology of the Cultivated Mushroom,141-178. Günay, A., 1995. Mantar Yetiştiriciliği, İlke kitabevi yayınları, yayın no: 22, Ankara Günay, A., Güler, A., Eren, E., 2009. Mantar Yetiştiriciliği, (Basım aşamasında) Oei, P.,2003. Mushroom Cultivation. Appropriate technololgy for mushroom growers, IBBN 90-5782-137-0, The Netherlands. Van Griensven, L.J.L.D., 1998. The cultivation of mushrooms, ISBN 0 9513959 0 4. Chang, S.T. and Miles, P.G.,2004. Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect and Environmental Impact. Second Edition,ISBN 0-8493-1043-1. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida, by CRC Press LLC, USA


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Ev Ödevi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 3 3
ÖÇ 2 4 3 5 5
ÖÇ 3 4 4 3 5 3 5
ÖÇ 4 3 3 5 4 5
ÖÇ 5 5 3 5 3 5 3 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek