GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005001232020 STAJ Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin, iki yıl boyunca mesleki alanda gördükleri teorik ve pratik bilgileri, alanındaki işletmelerde veya durumlarda uygulamaya dökme, ayrıca iş hayatı ile ilgili takım çalışması, kurum çalışanlarıyla iletişim kurabilme gibi konularda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.


Öğr. Gör.Dr.Erkan EREN


1 Mesleği ile ilgili almış olduğu bilgileri sanayide uygulamaya dökebilme.
2 Takım çalışması içerisinde yer alabilme.
3 Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme.
4 Üretim teknolojilerini ve/veya analizlerini uygulayabilme.
5 İş hayatındaki hiyerarşik düzeni ve insan ilişkilerini öğrenme.
6 İşletmede yapılan aktiviteleri düzenli ve kurallarına uygun bir


Yok


Yok


Öğrencilerin iki yıllık eğitimi boyunca mesleği ile ilgili almış olduğu tüm teorik ve pratik bilgilerin üretim ve/veya analiz yapan kurum ve kuruluşlarda uygulamaya dökülmesi, işletmelerdeki üretim veya iş akışının öğrenilmesi, insan ilişkilerinin öğrenilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Öğrenim gördüğü süre boyunca öğrencilerin faydalanmış oldukları tüm materyaller


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Alan Çalışması 15 8 120
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 2 3 3 3 4 5 4
ÖÇ 3 3 3 5 4 3 4 3 5 4
ÖÇ 4 3 3 4 3
ÖÇ 5 3 3 4 3
ÖÇ 6 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek