GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9005001072020 MİKOLOJİ-I Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Fungusları diğer canlılardan ayıran temel özellikler ve bitkilerde hastalık oluşturan funguslar ve diğer ökaryotik canlılar hakkında bilgilendirmek1 Fungusları diğer canlılardan ayıran özellikleri kavrayabilme
2 Fungusların önemine farkında oluş
3 Fungusların ekolojisini hatırlayabilme
4 Fungusların morfolojisi ve üremesini ayırt edebilme
5 Fungusların sistematiğini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mantar sistemetiğinde temel kavramlar, mantar sınıflandırılmasının dayanakları, isimlendirme yöntemi, mantarın sistematiği, mantarların ekolojisi, mantarların vejetatif bünyesi, mantarların morfolojisi, mantar yayılması, mantarların üremesi, mantar genetiği, Fungi imperfecti, Cıvık mantarlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma. Dersin gerekçesi ve önemi- Dersin kural ve gerekleri
2 Mantar sistematiğinde temel kavramlar, Mantar Sınıflandırılmasının dayanakları, İsimlendirme yöntemi, Mantarların sistematiği
3 Mantarların Ekolojisi
4 Mantarların Ekolojisi
5 Mantarların Vejetatif Bünyesi
6 Mantarların Morfolojisi, Mantar Hücresi'nin Yapısı
7 Mantarların Üremesi
8 Vize Sınavı
9 Mantarların Üremesi
10 Mantar Yayılması (Misel ve spor yayılması, spor çimlenmesi)
11 Mantar Genetiği (Mutasyon, Modifikasyon, Haploid ve Diploid Mantarlar)
12 Mantar Kimyası
13 Mantarların Sistematiği: Deuteromycota (Fungi Imperfecti) Genel Özellikleri, Üremeleri, Yayılışları
14 Myxomycota (Cıvık mantarlar) Genel Özellikleri, Üremeleri, Hayat Döngüsü, Yayılışları
15 Myxomycota (Cıvık mantarlar) Taksonomik içerikleri ve özellikleri
16 Final Sınavı

Gücin, Fahrettin ve Tamer, Ü. A., 1997. Mikolojiye Giriş. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ders Notları:1, Bornova. Güner, H., Aysel, V. ve Sukatar, A., 1996. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği. Ege Üni. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:138. II.Cilt, (Mantarlar ve Likenler), II. baskı. Bornova. Öner, M., 1998. Mikoloji I. Myxomycetes, Phycomycetes ve Ascomycetes. Ege Üni. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:53. 4. baskı. Bornova. Öner, M., 1998. Mikoloji II. Fungi Imperfecti, Basidiomycetes. Ege Üni. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:39. 4. baskı. Bornova. Sümer, S., 2006. Genel Mikoloji. 1. Baskı, 374 s. ISBN: 975-591-948-1, Nobel Basımevi, Ankara Turhan, G., 2006. Fungal Taksonomi. Basılmamış ders notları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 74

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 5 4 4
ÖÇ 4 5 3 5 4
ÖÇ 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek