GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002032010 VERGİ HUKUKU Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Vergi ve hukuka ilişkin temel kavramları öğrenme, vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yerini kavrayabilme, vergileme sürecini , vergi borcunu oluşturan ve ortadan kaldıran sebepleri açıklayabilme , bilanço kalemlerinin değerlemesini ve bilançoda yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismanlarını hesaplayabilme , vergiye ilişkin suç ve cezalar ile bunlara ilişkin yargılama süreci hakkında bilgi edinme.1 Vergi Hukukun Temel Kavramlarını Öğrenme,
2 Vergileme süreci, Vergi Borcunu doğuran ve Ortadan Kaldıran Sebeplerini Kavrama,
3 Vergi suç ve cezalarını Öğrenmek
4 Türk Vergi Yargısını İncelemek.

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Vergi ve vergi hukuku kavramı , vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri Vergi hukukunun kaynakları Vergi kanunlarının yer , zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergilendirme yetkisi Vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar Vergi Ehliyeti, Temsil, Özel Sözleşmeler ve Yasak faaliyetler , Vergilendirme İşlemleri Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler , Vergi Hukukunda Süreler Mükellefin Ödevleri Değerleme - Amortisman Vergi İdaresinin Teşkilat Yapısı , Vergi Denetim Müesseseleri , Bilgi Edinme Vergi Suç Ve Cezaları Başlıca Vergi Suç ve Cezaları Cezaların Sona Ermesi, Cezaları Azaltan Sebepler Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Yolu ile Çözümü


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Vergi ve vergi hukuku kavramı , vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri
2 Vergi hukukunun kaynakları
3 Vergi kanunlarının yer , zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergilendirme yetkisi
4 Vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar
5 Vergi Ehliyeti, Temsil, Özel Sözleşmeler ve Yasak faaliyetler , Vergilendirme İşlemleri
6 Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler , Vergi Hukukunda Süreler
7 Mükellefin Ödevleri
8 Ara Sınav
9 Vergi İdaresinin Teşkilat Yapısı , Vergi Denetim Müesseseleri , Bilgi Edinme
10 Vergi Suç Ve Cezaları
11 Başlıca Vergi Suç ve Cezaları
12 Cezaların Sona Ermesi, Cezaları Azaltan Sebepler
13 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları
14 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4
ÖÇ 2 3 4 5 4 3 5 4 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5
ÖÇ 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek