GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002152010 KAMU MALİYESİ Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Kamunun harcamaları ve kamu gelirlerinin incelenmesi, bütçenin kavranması


Fatma MOROĞLU


1 Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırabilecektir
2 Kamu harcamalarını sınıflandırabilecektir.
3 Kamu gelirlerini sınıflandırabilecektir.
4 Bütçe dengesini kurabilecektir.
5 Bütçe ve borçlanma ilişkisini kurabilecektir.

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Kamunun gelir ve giderleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kamu maliyesinin tanımı , amacı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi
2 Kamu ekonomisi kavramı ve piyasa ekonomisi ile ilişkisi, kamusal mallar, devletin ekonomiye müdahale nedenleri
3 Kamu giderleri
4 Kamu giderlerinin sınıflandırılması
5 Kamu gelirleri
6 Devlet borçları
7 Devlet borçlarının türleri ve nedenleri
8 Ara Sınav
9 Bütçe ve fonksiyonları
10 Bütçe İlkeleri, Bütçe sistemleri
11 Bütçe Çeşitleri
12 Bütçe süreci
13 Mahalli İdareler
14 Maliye Politikası
15 Maliye Politikasının Araçları
16 Final Sınavı

Kamu Maliyesi, Doğan AkyüzYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 4 4 16
Bireysel Çalışma 15 3 45
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5
ÖÇ 3 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5
ÖÇ 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek