GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912000922010 TÜRK DİLİ II Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Türkçeyi doğru kullanma, mesleki veya meslek dışı metinleri sorunsuz okuyabilme, başarılı sözlü ve yazılı anlatım.1 Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilebilir.
2 Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek ve toplumda kabul görebilir.
3 Kendi anadilini daha iyi anlayıp kullanabilir.
4 Anadiline hakim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilir.
5 Yazılı ve sözlü anlatımda özgüven ve yaratıcılık edinir.

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Örnek edebi ve güncel metinlerin okunması. Yazılı ve sözlü anlatım.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yazılı anlatım türlerine giriş
2 Metin çözümlemesi (Şiir)
3 Metin çözümlemesi (Öykü)
4 Metin çözümlemesi (Kitap)
5 Metinler eşliğinde yabancı kaynaklı sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar
6 Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri (Deneme, sohbet)
7 Yazılı anlatım türlerinden mektup. Mektubun günlük hayatla ilgisi
8 Ara Sınav
9 Sözlü anlatım türleri (Konferans, sempozyum)
10 Dil yanlışlarının düzeltilmesine dönük uygulamalar (Yazım kuralları)
11 Özgeçmiş
12 Noktalama işaretleri ve konu ile ilgili çalışmalar
13 Hazırlıklı konuşmalarda dikkat edilmesi gereken kurallar. Vurgu, tonlama, teknik uygulamalar
14 Sözlü sunum çalışmaları
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 56

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
ÖÇ 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek