GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912001032018 YABANCI DİL I Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Başlangıç seviyesindeki öğrencilere basit düzeyde dilbilgisi öğretmek1 Öğrenciler başlangıç seviyesinde yabancı dil becerileri kazanacaklardır
2 Öğrenciler sözcük bilgilerini geliştirebileceklerdir
3 Öğrenciler var olan dil becerilerini geliştirebileceklerdir
4 Öğrenciler hedef dilde yürütülen diyalogları anlayarak ilgili soruları yanıtlayabileceklerdir.

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Basit düzeyde yapılar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Introduction to the course
2 Unit 1 a / an / plural nouns am / are / is
3 Unit 2 Verb “to be”; Questions, Negatives and Short forms- (and related exercises from the work book)
4 Unit 2 Possessives, adjectives, synonyms and antonyms (and related exercises from the work book)
5 Unit 3 Present Simple Tense. Affirmative Forms of Pronouns (He-She-It)-Daily Routine
6 Continue with S. Present Tense (do/does forms)- Questions
7 Revision material for the first midterm
8 Ara Sınav
9 Unit 4 • Adverbs of frequency • Questions and answers • Questions and negatives
10 Unit 4 Work Book and extra worksheets
11 Exercises on Simple Present Tense
12 Unit 5 • Directions • some / any
13 Unit 5 RELATED EXERCISES FROM THE WORKBOOK AND EXTRA WORKSHEETS)
14 Unit 5 RELATED EXERCISES FROM THE WORKBOOK AND EXTRA WORKSHEETS)
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 80


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 2 26
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6
Toplam İş Yükü (saat) 74

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek