GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912000962018 YABANCI DİL II Ders 1 2 2,00

ÖnlisansTemel seviyede okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek.1 Öğrenciler çokkültürlülük bağlamında yürütülecek alıştırmalar, metinler ve diyaloglar sayesinde erek dilde başlangıç seviyesinde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek
2 Küresel dünyanın farklılıkları konusunda bilgi edinecek.
3 Öğrenciler hedef dilde kendilerini ifade edebilecek derecede dil bilgisine sahip olabilecek.
4 Öğrenciler gerekli okuma stratejilerini öğrenerek hedef dildeki okuma parçalarında kullanabilecekler.

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Başlangıç düzeyinde okuma, okuduğunu anlama alıştırmaları: başlığı tahmin etme, metni tarayarak eksik cümleyi bulma, doğru- yanlış cümleler, özet cümlesi yazma, açık uçlu soruları cevaplandırma Temel yazma biçimleri konusunda bilgilendirici çalışmalar Kitaba ilişkin dinleme aktivitelerinde doğru/yanlış cümleleri bulma, çoktan seçmeli soruları yanıtlama, not alma alıştırmaları Dilbilgisi ve sözcük bilgisi çalışmaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Revision Material on Tenses
2 Unit 6 Places and Things
3 Unit 6 Places and Things
4 Unit 7 Fame
5 Unit 8 Do’s and Don’ts
6 Midterm Revision Material
7 REVISION FIRST MIDTERM
8 Ara Sınav
9 Unit 9 Going Places
10 Unit 9 Going Places
11 Unit 9 Going Places
12 Midterm
13 Unit 10 Things that Changed the World
14 Unit 10 Things that Changed the World
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 80


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 54

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek