GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912001082018 MAKRO EKONOMİ Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Makro Ekonomi Alanında Temel Kavramsal ve Kuramsal Yeterlilik Sağlanması


Öğr.Gör.Fatma MOROĞLU


1 Temel Kavramların Öğrenilmesi
2 Genel Makro Model Çerçevesinde Temel İlişkilerin Tüm Boyutlarıyla Açıklanması
3 İktisadi Düşünce Okullarının Teorik ve Politik Görüşlerinin Açıklanması
4 Başlıca Makro Ekonomik Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Temel Kavramlar, Temel Makro Bağıntılar, Genel Makro Model


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Makro Ekonomiye Giriş
2 Milli Gelir Hesaplamaları, Ekonomik Büyüme ve Döngüler
3 İstihdam ve İşsizlik
4 Fiyatlar ve Enflasyon
5 Ödemeler Dengesi ve Döviz Kurları
6 Temel Makro Ekonomik Bağıntılar
7 Toplam Gelirin Bileşenleri: Harcanabilir Gelir, Vergi, Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları, 45 Derece Doğrusu
8 Ara Sınav
9 Toplam Gelirin Bileşenleri: Harcanabilir Gelir, Vergi, Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları, 45 Derece Doğrusu
10 Toplam Gelir Toplam Harcama Dengesi
11 Milli Gelir ile Fiyat Düzeyi İlişkisi: Toplam Talep
12 Toplam Üretimin Analizi: Toplam Arz
13 İktisadi Düşünce Okulları ve Temel Anlaşmazlıklar
14 Klasik ve Keynesyen Okullar Arası Tartışmalardan Yeni Klasik Senteze
15 Final Sınavı

İKTİSADA GİRİŞ, AÇIKÖĞRETİM YAYINLARI 2012 MAKRO İKTİSADA GİRİŞ, R.YAMAK 2008 MAKRO EKONOMİ,C.UNAY 1999 MAKRO İKTİSAT,T.ERTEK, 2008 MAKRO İKTİSAT,M.PAYA 2001 MAKRO İKTİSAT,O.ÇOBAN, 2009Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
ÖÇ 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
ÖÇ 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek