GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912001052019 GENEL MUHASEBE-I Ders 1 1 6,00

Önlisans


Türkçe


İşletmelerin finansal pozisyonunu ve performansını analiz etme ve yorumlama yetilerinin kazandırılması amacıyla, finansal tabloların hazırlanma süreci ve içeriği hakkında temel bilgilerin verilmesi ve basit monografiler yardımıyla öğrencilerin, dönem içi işlemler ile muhasebe fonksiyonunun genel işleyişi hakkında aydınlatılmalarının sağlanması ve Tek Düzen Hesap Planı’nda yer alan hesapların ve işleyişin açıklanması.1 Muhasebe işlemlerini sınıflandırabilme
2 Hesap hareketlerini etkin bir şekilde takip etme
3 Bilanço düzenlemek, Büyük defter ve mizan düzenlemek
4 Dönem içi işlemler için uygun muhasebe kayıtlarını gerçekleştirebilme

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Muhasebe Kavramı ve Muhasebe Bilgi Sistemi / Hesap Kavramı: Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Tek Düzen Hesap Planı / Kayıt Yöntemleri, Defter Tutma ve Muhasebe Süreci / Mizan Hazırlama / Bilanço ve Gelir Tablosunu Kavrayabilme.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Muhasebe kavramı ve fonksiyonuna ilişkin genel bilgiler
2 Mali işlemler, hesap kavramı ve temel muhasebe eşitliği
3 Tek Düzen Hesap Planı: Yapısı ve İşleyişi
4 Temel mali tablolar: Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, vb.
5 Muhasebede kayıt süreci
6 Dönen varlık hesapları ve işleyişi
7 Dönem içi işlemler ve monografi örnekleri
8 Ara Sınav
9 Duran varlık hesapları ve işleyişi
10 Dönem içi işlemler ve monografi örnekleri
11 Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak hesapları ve işleyişi
12 Özkaynak hesapları ve işleyişi
13 Dönem içi işlemler ve monografi örnekleri
14 Dönem içi işlemler ve monografi örnekleri
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 6 3 18
Bireysel Çalışma 15 4 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 4 60
Deney Sonrası Quiz 3 3 9
Toplam İş Yükü (saat) 169

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek