GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912001112019 TEMEL HUKUK Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile öğrencinin hukukun temel prensiplerini ile hukuksal kurumlar ve terimleri bilmek, hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazandırma ve geliştirmeyi amaçlanmaktadır.


FATMA MOROĞLU


1 Hukukun Temel Kavramlarını, Hukuk Sistemi, Hak Tanımı ve Türlerini Tanımak
2 Hukukun bölümlerini öğrenmek
3 Hukukun kaynaklarını öğrenmek
4 Hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organlarını tanımak

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Hukuk Kavramı / Hukuk Sistemleri / Hukukun Dalları / Hukukun Kaynakları / Türk Yargı Sistemi ve Kuruluşları / Hukuki Olaylar, İlişkiler, İşlemler ve Haklar / Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetler / Borç Kavramı, Borcun Kaynakları, Borcu Doğuran Sebepler / Borçplerların Hükümleri / Borcun Sona Ermesi / Sözleşme Türleri / Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir ve Rehin/ İcra ve İflas İşlemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hukukun tanımı;hukukun gerekliliği;hukukun diğer sosyal kurallarla ilişkisi
2 Yaptırım; hukuksal yaptırımın türleri
3 Hukukun sistemi; kamu hukuku özel hukuk ayrımı; kamu hukukunun dalları
4 Anayasa hukuku; anayasa hukukunun konusu; anayasamızın temel ilkeleri
5 Anayasamıza göre devlet organları
6 Hukukun Kaynakları
7 Özel hukukun dalları, medeni hukuk, borçlar hukuku, aile hukuku, miras hukuku
8 Ara Sınav
9 Şahsın hukuku
10 Gerçek ve tüzel kişilerde ehliyet kavramı
11 Haklar, kamu hakları, kişilik hakları
12 Maddi mallar ve gayri maddi mallar üzerindeki haklar
13 Hukuki uyuşmazlıklar
14 Yargı Organları
15 Yargıya başvurma şekil ve usulleri
16 Final Sınavı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, FARUK ANDAÇYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 3 2 6
Bireysel Çalışma 13 4 52
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
ÖÇ 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1
ÖÇ 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1
ÖÇ 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek