GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912001132019 GENEL İŞLETME Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Temel işletme terminolojisini kavratmak ve işletme fonksiyonlarını öğretmek1 Temel işletme terimlerini öğrenmek
2 İşletme kuruluş mantığını kavratmak
3 İşletme fonkisyonlarının ve departmanların işletme için önemini belirlemek
4 Girişimci düşünceyi hakim kılacak pratik işletme kuruluş aşamalarını vurgulamak

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


İşletme Ekonomisi Biliminin Kapsamı / İşletme Ekonomisine İlişkin Temel Kavramlar / İşletmenin Tanımı ve Özellikleri / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletme Birlikleri / İşletme Fonksiyonları / Yönetim / Üretim / Pazarlama / İşletmenin Kuruluşu / Proje Planlama Teknikleri / CPM / PERT / Ekonomi Politikalarının İşletme Politikalarına Etkisi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İşletme ve işletme ile ilgili kavramlar
2 İşletmelerin sınıflandırılması
3 İşletmenin çevresi
4 İşletmenin amaç ve sorumlulukları, İşletme kurma nedenleri
5 Kuruluş yeri ve seçimi
6 Kuruluş yeri etkenleri ve kuruluş amaçları
7 Kapasite
8 Ara Sınav
9 Temel işletme fonksiyonları; Yönetim Fonksiyonu
10 Temel işletme fonksiyonları; Üretim Fonksiyonu
11 Temel işletme fonksiyonları; Pazarlama Fonksiyonu
12 Temel işletme fonksiyonları; Muhasebe-Finansman Fonksiyonu
13 Temel işletme fonksiyonları; İnsan Kaynakları Fonksiyonu
14 Temel işletme fonksiyonları; Araştırma-Geliştirme Fonksiyonu
15 Final Sınavı

1.Mucuk, İsmet (2012), Temel İşletme Bilgileri, Türkmen Kitabevi 2.Mucuk, İsmet (2013), Modern İşletmecilik, Türkmen KitabeviYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 3 39
Bireysel Çalışma 13 3 39
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 1 5 1 2 5 3 5 1 1
ÖÇ 2 5 1 5 1 2 5 3 5 1 1
ÖÇ 3 5 1 5 1 2 5 3 5 1 1
ÖÇ 4 5 1 5 1 2 5 3 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek