GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002132019 FİNANSAL YÖNETİM Ders 2 3 6,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile öğrencinin finansal alternatiflerin değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır1 Finansal analiz yapabilmek
2 Finansal planlama yapabilmek
3 Aktif ve pasifleri yönetebilmek
4 Alternatif yatırım araçlarını değerlendirebilmek

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Finansman Kavramı ve Önemi / Faiz Oranları Ve Değişkenliği / Tahvil ve Hisse Senetlerinin Değerlemesi, Risk ve Getiri Analizi / Faiz Hesaplamaları ve Paranın Zaman Değeri / Finansal Tabloların Analiz ve Yorumlanması / Finansal Planlama Kavramı, Finansal Planların Hazırlanması ve Yorumlanması / İşletme Sermayesinin Yönetimi / Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar
2 Finansal yönetim ve diğer disiplinler
3 Paranın zaman değeri
4 Oran analizi tekniği
5 Fon akım analizi
6 Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, Statik ve dinamik analiz
7 Finansal planlama, Finansal planlama araçları
8 Ara Sınav
9 Çalışma sermayesi, Çalışma sermayesi analizi
10 Çalışma sermayesinin finansmanı, Nakit ve benzeri varlıklar yönetimi
11 Kar payı dağıtım politikaları ve şekilleri
12 Nakit yönetimi
13 Stok yönetimi, Kısa ve uzun vadeli fon kaynakları
14 Yatırım projelerinin değerlendirilmesi
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 15 6 90
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 172

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4
ÖÇ 2 4 5 3 5 4 3 5 4 4 5
ÖÇ 3 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4
ÖÇ 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek