GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002082019 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Ders 2 4 5,00

Önlisans


Türkçe


Dış ticaret olgusunu ve işleyiş biçimleri açıklanarak, uluslararası kullanılan terimlerin öğretilmesi ve Türkiyedeki yer alan mevzuata ilişkin konuların son durumları gösterilecektir.1 Temel dış ticaret kavramlarını tanımlayabilir
2 Dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri ve belgeleri tanımlayabilir
3 İthalat işlemlerini ve muhasebeleştirilmesini açıklayabilir.
4 İhracat işlemlerini ve muhasebeleştirilmesini açıklayabilir.

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı / Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap Planı / Kambiyo, Döviz, Efektif, Kur Kavramları ve Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi / Leasing / Factoring / Forfaiting / Eximbank Kredisi / Devlet Yardımları ve Teşvikler / İthalat ve İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dış Tic. İşlemleri Muhasebesinde Kullanılan Hesaplar
2 Bilanço Hesapları ( Aktif Hesaplar )
3 Bilanço Hesapları ( Pasif Hesaplar )
4 Bilanço Hesapları ( KDV İle İlgili Hesaplar )
5 Gelir Tablosu Hesapları
6 Gelir Tablosu Maliyet Hesapları
7 Nazım Hesaplar
8 Ara Sınav
9 İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
10 Fiili İhracat
11 Ödeme Şekillerine Göre İhracat
12 Ödeme Şekillerine Göre İthalat
13 İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
14 İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 15 4 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5
ÖÇ 2 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek