GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
8912002122019 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Ders 2 4 6,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilere işletmelerin mali tablolarını inceleme, hesaplama, yorumlama ve raporlar halinde sunabilme bilgisinin öğretilmesi.1 Öğrencilere işletmelerin mali tablolarını inceleme, hesaplama, yorumlama ve raporlar halinde sunabilme bilgisinin öğretilmesi.
2 İşletmeler de kullanılan mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilme
3 Mali analizlerde kullanılan teknikleri uygulayabilme, yorumlayabilme
4 Mali Tablo Çeşitleri – Mali Tabloların Belirlenen Standartlara Göre Düzenlenmesi

İkinci Öğretim


Yok


[Yok]


İşletmelerde Finansal Yönetimin Tanımı ve Önemi. Finans Yöneticisinin Amaçları ve Görevleri. Finansal Yönetim Fonksiyonlarının Tanımı / Mali Tablo Çeşitleri – Bilanço ve Gelir Tablosu / Finansal Analizin Tanımı ve Önemi, Finansal Analiz Yöntemleri / Likidite Oranları / Mali yapı ( Kaldıraç ) Oranları / Faaliyet Oranları / Karlılık Oranları / Dikey Yüzdeler ve Eğilim Yüzdeleri / Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi / Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İşletmelerde Finansal Yönetimin Tanımı ve Önemi. Finans Yöneticisinin Amaçları ve Görevleri. Finansal Yönetim Fonksiyonlarının Tanımı
2 Mali Tablo Çeşitleri – Mali Tabloların Belirlenen Standartlara Göre Düzenlenmesi
3 Bilanço ve Gelir Tablosu
4 Finansal Analizin Tanımı ve Önemi, Finansal Analiz Yöntemleri
5 Likidite Oranları - Örnek-Uygulama ve Yorumlama
6 Mali yapı ( Kaldıraç ) Oranları - Örnek: Uygulama ve Yorumlama
7 Faaliyet Oranları - Örnek: Uygulama ve Yorumlama
8 Ara Sınav
9 Karlılık Oranları - Örnek: Uygulama ve Yorumlama
10 Dikey Yüzdeler - Örnek: Uygulama ve Yorumlama
11 Trend (Eğilim) Yüzdeleri Yöntemi - Örnek: Uygulama ve Yorumlama
12 Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi - Örnek: Uygulama ve Yorumlama
13 Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu (Fon Akım Tablosu) - Örnekler: Uygulama ve Yorumlama
14 Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu (Fon Akım Tablosu) - Örnekler: Uygulama ve Yorumlama
15 Final Sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 15 4 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 4 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 4 60
Toplam İş Yükü (saat) 182

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek