GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023001372010 MÜZECİLİK SERGİLEME VE DEPOLAMA Ders 1 2 1,00

Önlisans


Türkçe


Müzelerde çalışma, sergileme ve depolama koşullarının kavratılması


Öğr. Gör. Dilek KINAY


1 Müze Terminolojisini kavrama
2 Eserleri koruma, sergilemeyi öğrenme.


Yok


Yok


Müzelerde eserlerin korunma ve sergileme koşulları anlatılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Müze nedir? Kökeni.
2 Müzelerin görevleri ve amaçları.
3 Müze çeşitleri
4 Anadolu'da Müzecilik
5 Konuyla ilgili görsel sunum
6 Dünya'da Müzecilik
7 Eserlerin müzeye geliş şekilleri
8 Ara Sınav
9 Müze mimarisinin düzenlenmesi
10 Eserlerin müzelerde bozulma nedenleri
11 Bozulma nedenleri
12 Sergileme
13 Sergileme
14 Müzelerde depolama
15 Müze yönetmeliği
16 Final Sınavı

Atagök, T. Yeniden Müzeciliği Düşünmek, İstanbul, 1999. Topuz, H. Dünya'da ve Türkiye'de Kültür Politikaları, İstanbul, 1998. Yücel, E. Türkiye'de Müzecilik, İstanbul, 1999. Suina, J.H. "Museum Multicultural Education for Young Learnears", The Educational Role of Museum (Ed. Eilean Hooper Greenhill), London, 1994, 266vd. Earl, A. " Müze Pedagojisi İngiltere'de Nasıl Gelişti? Tarih Konuşan Drama" (Çev. Tülin Sağlam), Darma , Maske, Müze VI. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri, Ankara, 1997.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 9 1 9
Tartışma 5 1 5
Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 41

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek