GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002032010 GENEL ARKEOLOJİ - III Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Anadolu'daki uygarlıklar hakkındaki bilgilerin kavratılması


Öğr. Gör. Dilek Kınay


1 Metal kullanımının uygarlıklar üzerindeki etkisi.
2 Göç kavramının toplum kültürü üzerindeki etkisi.


Yok


Yok


Metalin bilinçli kullanımı sonrası uygarlıkların gelişimi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ege göçleri
2 Ege göçleri sonrası Anadolu
3 Ege göçleri sonrası Anadolu
4 Batı Anadolu'da karanlık çağ.
5 Geç Hitit Devletleri
6 Geç Hiti Devletleri
7 Uygarlık, Sanat
8 Ara Sınav
9 Demir halkları
10 Urartular
11 Devlet kavramı
12 Yükseliş Dönemi
13 Yıkılış ve kültürel özellikleri
14 Frigler
15 Frigler
16 Final Sınavı

Çapar, Ö. "Ege Göçleri ve Sonrası Batı Anadolu", Anadolu Demir Çağları/Anatolian Iron Ages ( Ed. A. Çilingiroğlu), İzmir, 1987. Sevin, V. "Elazığ Yöresi Erken Demir Çağı ve Muşkiler Sorunu", Höyük I, TTK, Ankara, 1988. Gurney, O.R. Hititler, Ankara, 2001. Alp, S. Hitit Çağında Anadolu, İstanbul, 2001.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 5 2 10
Tartışma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 56

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek