GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002052010 METAL VE CAM R.K.T.U-III Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; metaller ve alaşımlarının genel özelliklerini, madeni eser yapım tekniklerini, dekorasyon tekniklerini ve demir objelerin onarım ve korunması yöntemlerini kavratmaktır.


Öğr.Gör. Dr. Sema YAVUZ


1 Metallerin ve alaşımlarının genel özelliklerini kavrama
2 Madeni eserlerin yapım tekniklerini kavrama ve tespit edebilme
3 Madeni eserlerin dekorasyon yöntemlerini kavrama ve tespit edebilme
4 Demir objelerin bozulmaları ve sebeplerini kavrama ve tespit edebilme
5 Demir objelerin onarım yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme
6 Demir objelerin koruma yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme


Yok


Yok


Metaller ve alaşımları, yapım ve dekorasyon teknikleri ile demir objelerin bozulma sebepleri, onarım ve koruma yöntemleri hakkında bilgiler uygulamalı olarak verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Metal nedir?Yapısı ve genel özellikleri Lab.da kullanılan malzemenin tanıtımı
2 : Alaşımlar ve genel özellikleri Lab.da kullanılan malzemenin tanıtımı
3 Madeni eserlerin yapım teknikleri Yapım tekniklerinin görsel tanıtımı
4 Madeni eserlerin yapım teknikleri Yapım tekniklerinin görsel tanıtımı
5 Madeni eserlerin yapım teknikleri Yapım tekniklerinin görsel tanıtımı
6 Madeni eserlerin dekorasyon teknikleri Dekorasyon tekniklerinin görsel tanıtımı
7 Madeni eserlerin dekorasyon teknikleri Dekorasyon tekniklerinin görsel tanıtımı
8 Ara sınav
9 Demir, demir cevherleri, demirli bileşikler Proje : Bozulmuş bir demir objenin tanımlanması, belgelenmesi
10 Demir objelerin bozulma sebepleri Bozulmuş bir demir objenin tanımlanması, belgelenmesi
11 Demir objelerin bozulma sebepleri Demir objenin bozulmalarının tespiti
12 Demir objelerin onarım metodları Demir objenin temizlenme metodları
13 Demir objelerin onarım metodları Demir objenin onarım metodları
14 Demir objeleri koruma yöntemleri Demir objenin korunması
15 Demir objeleri koruma yöntemleri Projenin sunumu
16 Final sınavı

1.”Studies in Conservation” yayınları 2.Turgoose S. 1985. “The corrosion of archaeological iron during burial and treatment”. Studies in Conservation 30: 13-28 3.Cronyn J.M. 1990. The Elements of Archaeological Conservation. London. 4. Sease C. 1988. A conservation Manual fort he Field Archaeologist. Los Angeles. DERS ARAÇLARI: Binoküler Mikroskop, projeksiyon cihazı, onarım malzeme ve aletleri, koruma malzeme ve aletleri, önerilen kitaplar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 15 15
Takım/Grup Çalışması 2 15 30
Alan Gezisi 1 5 5
Alan Çalışması 1 15 15
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek