GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002192010 ORGANİK ESER R.K.T.U-III Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; Ahşaplar, yapıları, oluşumları, türleri, bozulma sebepleri, onarım ve korunmaları ile ilgili kavram, yöntem ve uygulamaları kavratmak


Öğr.Gör. Dr. Sema YAVUZ


1 Ahşaplar hakkında genel bilgileri kavrayabilme
2 Ahşapların oluşumları ve türleri hakkında bilgi edinerek, tanıyabilme
3 Ahşapların bozulmaları ve sebeplerini kavrama ve tespit edebilme
4 Ahşapların onarım yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme
5 Ahşapların koruma yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme


Yok


Yok


Ahşapların yapıları,oluşumları, türleri, bozulma sebepleri, onarım ve koruma yöntemleri hakkında bilgiler görsel ve uygulamalı olarak verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ahşap nedir?Yapısı ve genel özellikleri Görsel olarak ahşapların tanıtımı
2 Ahşapların dokuların genel özellikleri Görsel olarak ahşapların tanıtımı
3 Ağaçlar ve türleri Görsel olarak aağaçların tanıtımı
4 Kara ortamında bulunan ahşap bozulmaları ve sebepleri Bozulma sebeplerinin Görsel olarak ahşapların üzerinde tespiti
5 Su ortamında bulunan ahşap bozulmaları ve sebepleri Bozulma sebeplerinin Görsel olarak ahşapların üzerinde tespiti
6 Yapı malzemesi olarak işlev gören ahşaplarda bozulma ve sebepleri Kalemişi uygulaması
7 Ahşap üstü kalemişleri Kalemişi uygulaması
8 Ara sınav
9 Ahşap onarımları ve korunmasında kullanılan malzemeler Proje: bir ahşap objenin belgelenmesi
10 Ahşapların onarım yöntemleri Temizlik metodlarının uygulaması
11 Ahşapların onarım yöntemleri Temizlik metodlarının uygulaması
12 Ahşapların onarım yöntemleri onarım metodlarının uygulaması
13 Ahşapların onarım yöntemleri onarım metodlarının uygulaması
14 Ahşapların koruma yöntemleri onarım metodlarının uygulaması
15 Ahşapların koruma yöntemleri koruma metodlarının uygulaması
16 Final sınavı Proje sunumu

1.”Studies in Conservation” yayınları 2.Castilejo M.-Moreno P. 2008. Lasers in the Conservation of Artworks. London. 3.Cronyn J.M. 1990. The Elements of Archaeological Conservation. London. 4. Sease C. 1988. A conservation Manual fort he Field Archaeologist. Los Angeles. DERS ARAÇLARI: Binoküler Mikroskop, projeksiyon cihazı, onarım malzeme ve aletleri, koruma malzeme ve aletleri, önerilen kitaplar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 15 15
Takım/Grup Çalışması 1 15 15
Alan Gezisi 1 5 5
Alan Çalışması 1 15 15
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 115

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek