GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002242010 ARKEOLOJİK ALAN ÖLÇME VE DEĞ. - II Ders 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


arkeolojik alanlarda ortaya çıkan mimari ve diğer buluntuların çizim yoluyla belgelenmesi ve yükseklik farklarının ölçülmesi.


Öğretim Görevlisi Mustafa Çakalgöz


1 klasik yöntemlerle ölçme aplikasyonları yapabilmek
2 ölçme aletleri ile plankote aplikasyonları yapabilmek


Yok


Yok


arkeolojik kazı alanlarında ölçme ve değerlendirme aletlerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 arkeolojik alanda yükseklik farklarının bulunması
2 arkeolojik alanda yükseklik farklarının bulunması
3 nivo ve benzeri ölçme aletlerinin tanıtımı
4 nivo ve benzeri ölçme aletlerinin tanıtımı
5 ölçme aletleri ile yükseklik farklarının bulunması
6 ölçme aletleri ile yükseklik farklarının bulunması
7 arkeolojik mimari çizim yöntemleri
8 vize
9 ölçme aletleri ile plankote aplikasyonu
10 ölçme aletleri ile plankote aplikasyonu
11 yatay açı ve mesafe kullanarak mimari çizim yapabilmek
12 yatay açı ve mesafe kullanarak mimari çizim yapabilmek
13 her bir nokta için yatay açı ,mesafe ve yükseklik ölçümleri
14 her bir nokta için yatay açı ,mesafe ve yükseklik ölçümleri
15 genel değerlendirme
16 final

M.G. Özgen, 1984, Topoğrafya (Ölçme Bilgisi), İTÜ Basım Evi.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Takım/Grup Çalışması 8 8 64
Alan Gezisi 3 3 9
Alan Çalışması 7 3 21
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 5 5 4
ÖÇ 2 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek