GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002252010 DUVAR RESİM VE MOZAİK R.K.T.U-III Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; mozaikler, türleri, yapılışları, terminolojisi ve tarihsel gelişimi hakkında genel bilgileri kavratma ve duvar resmi yapabilme yeteneği kazandırmadır.


Öğr.Gör. Dr. Sema YAVUZ


1 mozaik terminolojisini kavrama
2 mozaik tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olma
3 mozaik harç ve sıvalarını hazırlayıp uygulayabilme
4 Her teknik ile mozaik yapabilme


Yok


Yok


mozaik, türleri, yapılışları, terminolojisi ve tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verilerek, duvar resminin hangi teknikler kullanılarak, nasıl yapılabileceği uygulamalı olarak anlatılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mozaik tanımı ve ön bilgiler kullanılan malzemenin tanıtımı
2 Mozaiklerin tarihsel gelişimi. kullanılan malzemenin tanıtımı
3 Mozaiklerin tarihsel gelişimi. kullanılan malzemenin tanıtımı
4 Mozaikler ile ilgili terminoloji kullanılan malzemenin tanıtımı
5 Mozaikler tabakaları ve nelerden oluştuğu Proje sırasında kullanılacak malzemeler
6 Mozaik harçları ve hazırlanışları Mozaik harçları hazırlanması
7 Mozaik harçlarını hazırlama ve uygulama Mozaik harçları hazırlanması
8
9 Mozaiklerin yapım teknikleri Proje:"Direkt " yöntemle ,bir mozaik yapımı
10 Mozaiklerin yapım teknikleri Devam
11 Mozaiklerin yapım teknikleri Devam
12 Mozaiklerin yapım teknikleri Devam
13 İn-situ mozaikler Devam
14 İn-situ mozaiklerin belgelenmesi Devam
15 Acil müdehale yöntemleri Proje sunumu
16 Final sınavı

YARDIMCI KİTAPLAR: 1.International Committee for Mosaics 1980. Deterioration and Conservation. ICCROM. 2.Cronyn J.M. 1990. The Elements of Archaeological Conservation. London. 3. Sease C. 1988. A conservation Manual fort he Field Archaeologist. Los Angeles. DERS ARAÇLARI: Binoküler Mikroskop, projeksiyon cihazı, harç ve sıva malzemeleri, tesseralar, önerilen kitaplar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 15 15
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Alan Çalışması 1 20 20
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5 5 2 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek