GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002262010 DUVAR RESİM VE MOZAİK R.K.T.U-IV Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; mozaiklerin bozulma sebeplerini, bunlara karşı alınması gereken önlemleri, belgelemeyi, restorasyon ve konservasyon tekniklerini kavratma


Öğr.Gör. Dr. Sema YAVUZ


1 mozaiklerde bozulma sebeplerini bilme ve mozaik üzerinde saptayabilme
2 mozaikleri belgeleyebilme
3 Restorasyon yöntemlerini belirleyip uygulayabilme
4 Konservasyon yöntemlerini belirleyip uygulayabilme


Yok


Yok


Mozaiklerin bozulma sebepleri, bunlara karşı alınması gereken önlemler, belgelenmesi, restorasyon ve konservasyon teknikleri, görsel ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mozaiklerin bozulma sebepleri Bozulma sebeplerini görsel olarak tanımlayabilme
2 Mozaiklerin bozulma sebepleri Bozulma sebeplerini görsel olarak tanımlayabilme
3 Mozaiklerin bozulma sebepleri Bozulma sebeplerini görsel olarak tanımlayabilme
4 Mozaiklerin belgelenmesi Bir mozaik üzerinde bozulmaları belgeleme
5 Restorasyon yöntemleri Seçilen mozaiklerin bozulma nedenlerini tespit edip, belgeleme
6 Restorasyon yöntemleri Aynı mozaik’in restorasyonu
7 Restorasyon yöntemleri
8 ara sınav Aynı mozaik’in restorasyonu
9 Restorasyon yöntemleri Aynı mozaik’in restorasyonu
10 Restorasyon yöntemleri Aynı mozaik’in restorasyonu
11 Konservasyon yöntemleri Aynı mozaik’in konservasyonu
12 Konservasyon yöntemleri Aynı mozaik’in konservasyonu
13 Konservasyon yöntemleri Aynı mozaik’in konservasyonu
14 Konservasyon yöntemleri Aynı mozaik’in konservasyonu
15 Konservasyon yöntemleri Proje dosyası sunumu
16 Final sınavı

1.Mora P.-Mora L.-Phillipot P.1989. Conservation of wallpainting. Sevenoaks. 2.Cronyn J.M. 1990. The Elements of Archaeological Conservation. London. 3. Sease C. 1988. A conservation Manual fort he Field Archaeologist. Los Angeles. DERS ARAÇLARI: Binoküler Mikroskop, projeksiyon cihazı, restorasyon ve konservasyon malzemeleri


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 1 20 20
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Alan Çalışması 2 15 30
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek