GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9023002282012 RÖLEVE - II Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Röleve alınması ve çizilmesi


Bülent Şahin


1 Mimari Röleve alınması
2 Röleve çizim tekniklerinin kavranması


Yok


Yok


Röleve teknikleri anlatılmakta ve gruplar halinde uygulama yapılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Röleve teknikleri
2 Röleve teknikleri
3 Çizim atölyesinde uygulama Çizim atölyesinde uygulama
4 Röleve konusunun açıklanması ve grupların tespiti
5 Rölevesi alınacak imgenin tanıtılması
6 Grupların arazi çalışması
7 Grupların arazi çalışması
8 Ara Sınav
9 Arazi çalışmalarının atölyede incelenmesi
10 Röleve çizimleri
11 Röleve çizimleri
12 Atölyede çizim kontrolleri
13 Röleve çizimleri
14 Röleve çizimleri
15 Genel kontrol
16 Final Sınavı

Röleve teknikleri ve açık kaynaklar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 10 6 60
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek