GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025001102010 MESLEKİ MATEMATİK Ders 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırma1 Mesleğinde türev ile ilgili uygulamalar yapma
2 Mesleğinde İntegral İle İlgili Becerilerle İlgili Uygulamalar Yapma
3 Mesleğinde karmaşık sayılar ile ilgili uygulamalar yapma
4 Mesleğinde Üstel Fonksiyonlar Ve Logaritma İle İlgili Uygulamalar Yapma


Yok


Yok


Karmaşık sayıların tanımı, vektörel olarak gösterimi, Karmaşık sayların kartezyen formda dört işlemi, Karmaşık sayıların kutupsal ve kartezyen dönüşümleri, Karmaşık sayların kutupsal formda dört işlemi, Karmaşık sayıların mesleki alanda kullanımı, Üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri, Logaritma fonksiyonunun tanımı ve Logaritma alma yöntemleri, Logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı, Türev tanımı ve Türev alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde Türevin uygulanması, Türevin mesleki alanda kullanımı, İntegralin tanımı ve İntegral alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde İntegralin uygulanması, Türevin mesleki alanda kullanımı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Karmaşık sayıların tanımı, vektörel olarak gösterimi
2 Karmaşık sayların kartezyen formda dört işlemi
3 Karmaşık sayıların kutupsal ve kartezyen dönüşümleri
4 Karmaşık sayların kutupsal formda dört işlemi
5 Karmaşık sayıların mesleki alanda kullanımı
6 Üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri
7 Logaritma fonksiyonunun tanımı ve Logaritma alma yöntemleri Logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı
8 ARA SINAV
9 Türev tanımı ve Türev alma yöntemleri
10 Fonksiyonlar üzerinde Türevin uygulanması
11 Türevin mesleki alanda kullanımı
12 İntegralin tanımı ve İntegral alma yöntemleri
13 Fonksiyonlar üzerinde İntegralin uygulanması
14 Integralin mesleki alanda kullanımı
15
16

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 68

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 5 2 2 5 3 2
ÖÇ 2 5 2 2 5 3 2
ÖÇ 3 5 2 1 2 5 1 1 1 2 1
ÖÇ 4 5 2 1 2 5 1 1 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek