GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025002042010 İŞLETME YÖNETİMİ Ders 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırma


Öğr.Gör.Fatma MOROĞLU


1 Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek
2 İş yeri kurma fikrini oluşturmak
3 İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek
4 İş yerini faaliyete açmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek , İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikroekonomik Verileri Takip Etmek
2 Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek
3 Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek
4 Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek
5 Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek
6 İşletmenin Çevresini Tanımak
7 Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek
8 ARA SINAV
9 İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek
10 İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak
11 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak
12 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak
13 İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek
14 Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

İşletme Yönetimi Ders NotlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 20 20
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Rapor 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 1 5 2 1 1
ÖÇ 2 1 5 2 1 1
ÖÇ 3 1 5 2 1 1
ÖÇ 4 1 5 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek