GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025001062010 TEMEL ELEKTRONİK Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile öğrenci, elektronik devreleri program ile çizebilecek ve baskı devresini hazırlama işlemlerini yapabilecektir.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ: İLHAMİ SARIDERE


1 Diyot ile doğrultma, filtre ve regüle devreleri kurabilmek
2 Transistörü anahtarlama ve yükselteç elemanı olarak kullanabilmek
3 JFET ve MOSFET ‘li devreler kurabilmek
4 İşlemsel yükselteci, eviren, evirmeyen ve fark yükselteci olarak kullanabilmek
5 İşlemsel yükselteç ile toplayıcı ve karşılaştırıcı devre kurabilmek


Yok


Yok


Diyotların Yapısı ve Çeşitleri, Doğrultucu Devreler,Filtrelerin Tanımı ve Çeşitleri,Regülelerin Tanımı ve Çeşitleri,Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri,Transitörün Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması,Transistörün Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması,JFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması,MOSFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması,İşlemsel Yükselteçlerin Eviren ve Evirmeyen Yükselteç Olarak Kullanılması,İşlemsel Yükseltecin Gerilim İzleyici ve Fark Yükselteci Olarak Kullanılması,İşlemsel Yükseltecin Toplayıcı ve Karşılaştırıcı Olarak Kullanılması


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Diyotların Yapısı ve Çeşitleri, Doğrultucu Devreler
2 Filtrelerin Tanımı ve Çeşitleri
3 Regülelerin Tanımı ve Çeşitleri
4 Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri
5 Transitörün Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması
6 Transistörün Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması
7 JFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması
8 ARA SINAV
9 MOSFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması
10 İşlemsel Yükselteçler ve Eviren Yükselteç Olarak Kullanılması
11 İşlemsel Yükseltecin Evirmeyen Yükselteç Olarak Kullanılması
12 İşlemsel Yükseltecin Gerilim İzleyici ve Fark Yükselteci Olarak Kullanılması
13 İşlemsel Yükseltecin Toplayıcı Olarak Kullanılması
14 İşlemsel Yükseltecin Karşılaştırıcı Olarak Kullanılması

Ders Notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 4 3 2 4
ÖÇ 2 5 3 2 5 5
ÖÇ 3 5 3 2 5 1 5
ÖÇ 4 5 3 2 5 3 5
ÖÇ 5 5 3 2 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek