GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9025002092017 KONTROL SİSTEMLERİ Ders 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste açık çevrim, kapalı çevrim ve oransal-integral-türev denetim sistemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. Gürcan TAŞPINAR


1 Açık çevrim denetim sistemi kurma işlemini gerçekleştirmek
2 Kapalı çevrim denetim sistemi kurma işlemini gerçekleştirmek
3 Oransal(P), integral(I) ve türev(D) denetim sistemlerini kurma işlemini gerçekleştirmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Açık Çevrim Denetim Sistemi ve Otomatik Üretim, Doğru Akım Motorunun Açık Çevrim Denetim Sistemi İle Kontrol Edilmesi, Kapalı Çevrim Denetim Sistemi, Geri Besleme, Kapalı Çevrim Denetim Sistemlerinde Basit Matematiksel Model Oluşturmak, Oransal-İntegral Denetim Sistemi, Oransal-Türev Denetim Sistemi,Oransal-İntegral-Türev Denetim Sistemi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Açık Çevrim Denetim Sistemi ve Otomatik Üretim
2 Açık Çevrim Denetim Sisteminin Uygulanması
3 Açık Çevrim Denetim Sisteminin Uygulanması
4 Doğru Akım Motorunun Açık Çevrim Denetim Sistemi İle Kontrol Edilmesi
5 Doğru Akım Motorunun Açık Çevrim Denetim Sistemi İle Kontrol Edilmesi
6 Kapalı Çevrim Denetim Sistemi, Geri Besleme
7 Kapalı Çevrim Denetim Sistemi
8 Ara Sınav
9 Kapalı Çevrim Denetim Sistemlerinde Basit Matematiksel Model Oluşturmak
10 Kapalı Çevrim Denetim Sistemlerinde Basit Matematiksel Model Oluşturmak
11 Oransal-İntegral Denetim Sistemi
12 Oransal-Türev Denetim Sistemi
13 Oransal-İntegral İle Oransal-Türev Denetim Sistemleri Arasındaki Farklar
14 Oransal-İntegral-Türev Denetim Sistemi
15
16

Ders NotlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 2 6 12
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26 PÇ 27 PÇ 28 PÇ 29 PÇ 30 PÇ 31 PÇ 32 PÇ 33 PÇ 34 PÇ 35 PÇ 36 PÇ 37 PÇ 38 PÇ 39 PÇ 40 PÇ 41 PÇ 42 PÇ 43 PÇ 44 PÇ 45
ÖÇ 1 3 5 5 1
ÖÇ 2 3 5 5 1
ÖÇ 3 3 5 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek